Miljøminister: Overløb et mindre problem

Blot en til to procent af kvælstoftilførslen til fjorde og kystvand kommer fra overløb - og det er dyrt at mindske dem, siger Kirsten Brosbøl.

Hvorfor er det, at miljøminister Kirsten Brosbøl accepterer udledning af kvælstof fra byerne, når det blot er opblandet med store mængder regnvand? Det er landbrugets kvælstof jo også?

Det vil Venstres kommunalordfører Jacob Jensen gerne have svar på - og det har han nu fået.

Miljøministeren siger i sit svar basalt, at to forhold gør sig gældende:

  1. Det er et andet og mindre miljøproblem end landbrugets udledning
  2. Det er dyrt at fjerne spildevandsoverløb 

"Spildevandsoverløb udgør 1-2 % af den samlede tilførsel af kvælstof til fjorde og kystvande, mens landbruget er den væsentligste landbaserede kilde til tilførslen af kvælstof til kystvande," skriver miljøministeren i sit svar til Jacob Jensen.

"Jeg kan tilføje, at det er forbundet med meget store omkostninger at reducere spildevandsoverløb, og at det ikke er økonomisk realistisk helt at undgå overløbene," skriver hun endvidere, uden dog at komme ind på omkostningerne for landbruget ved miljøreguleringen.

Hun gør  opmærksom på, at der i de nuværende vandplanerne er en indsats over for ca. 250 overløbsbygværker af hensyn til påvirkningen af den økologiske tilstand i vandløb, og der lægges i de kommende vandområdeplaner op til en fortsættelse af indsatsen overfor yderligere ca. 350 overløbsbygværker.

"Når indsatsen overfor overløbsbygværker er afsluttet i 2021, vil problemet med overløb i store træk være løst i vores vigtigste vandløb," skriver ministeren.

Emneord kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.