N-prognosen: Mere gødning til afgrøderne i år

På landsplan er konsekvensen af kvælstofprognosen, at der samlet set kan tilføres ca. 10.000 ton kvælstof mere.

5 kilo kvælstof over N-normerne på JB 2 og JB 4 og 10 kilo kvælstof mere end normerne på JB 5 og opefter. Sådan lyder den længe ventede kvælstofprognose som NaturERhvervstyrelsen netop har offentliggjort.

10.000 ton mere på landsplan

Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof til marker finsand, blandede sand- og lerjorder og lerjord end normerne foreskriver.

På landsplan er konsekvensen af kvælstofprognosen, at der samlet set kan tilføres ca. 10.000 ton kvælstof mere.

Årsagen til, at der må gives mere kvælstof er, at der ikke er så meget tilbage i jorden som normalt. Det skyldes, at det i gennemsnit har regnet 67 millimeter mere end normalt fra september til februar, og at kvælstof derfor er forsvundet. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene, men forskellene har ikke været så store, at de betinger en regionalisering af kvælstofprognosen.

Fakta om Kvælstofprognosen 2015

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, SEGES, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i foråret som sammenlignes med et »normalår« på basis af den foregående 11-årige periode. Prognosen kan således både være positiv eller negativ.

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og forårs-såede afgrøder. Ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofprognosen for 2015 viser et mindre kvælstofindhold end normalt på finsand, blandede sand- og lerjorder og lerjord, mens der på grovsandede jorde er normalt kvælstofindhold.

Emneord gødskning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.