NaturErhverv: Vi lader tvivlen komme landmændene til gode
Bræmmesagen får nu NaturErhvervstyrelsen til at gennemgå regler og praksis på hele området for krydsoverensstemmelse.

NaturErhvervstyrelsen vil iværksætte en udvidet gennemgang af regler og praksis på hele krydsoverensstemmelsesområdet (KO).

Det sker efter at styrelsen - efter indspil fra Landbrug & Fødevarer - har måttet erkende, at 10 års træk i landbrugsstøtten hos landmænd, der har overtrådt reglerne om dyrkningsfrie bræmmer, har været juridisk tvivlsomme. Det oplyser enhedschef Steen Bonde, NaturErhvervstyrelsen.

"Vi tager konsekvensen af denne sag og udvider nu vores analyse af området for krydsoverensstemmelsesområdet fra ikke bare at omfatte miljøområdet men samtlige KO-områder. Vi foretager simpelthen en trykafprøvning på alle vore hjemler, så de lever op til de standarder, vi lægger fremadrettet,"siger Steen Bonde.

Komplekse regler

Hvorfor har I først opdaget problemet med hjemlen til KO på bræmmer efter 10 år?

"Der er tale om komplicerede regler i et kompliceret samspil mellem nationale regler og implementering af EU-direktiver. Der er ikke tale om en fuldkommen åbenlys mangel på hjemmel. Men hjemlen er ikke »sikker nok« til det formål vi har - nemlig at trække i støtten," siger Steen Bonde.

Kunne have kørt en sag

"Vi kunne have valgt at køre en sag på, om hjemlen er god nok. Men da der er en tvivl, har vi ønsket at bringe alt i orden, både fremadrettet og bagudrettet. Samtidig har vi ønsket at lade tvivlen komme landmændene til gode," siger Steen  Bonde.

Han forklarer videre, at "det er svært at sige, hvilke overvejelser, der var 10 år tilbage i tiden," da reglerne om KO på bræmmer blev etableret.

"Men efter at Landbrug & Fødevarer har rejst problematikken, og efter at vi i efteråret 2014 satte et nabotjek af reglerne i gang, er vi gået helt i dybden og har fået belyst, at den juridiske hjemmel ikke ser sikker nok ud."

Etablerer ny hjemmel

Betyder det her, at der ikke mere vil være krydsoverensstemmelse på to meter bræmmer og at landmænd ikke længere vil blive trukket i støtten for overtrædelser? 

"Nej, det gør det ikke. EU-reglerne om krydsoverensstemmelse fastslår, at medlemslandene SKAL lægge krav om krydsoverensstemmelse på bræmmer. Det er kun den konkrete juridiske hjemmel, der ikke er stærk nok. Derfor etablerer vi nu en ny via husdyrgødningsbekendtgørelsen," siger Steen Bonde.

Indebærer det, at det kun er gødskning af bræmmer, der fremover kan sanktioneres efter KO-reglerne og ikke f.eks. pløjning eller sprøjtning?

"Den konkrete udformning er ikke helt på plads endnu, men det præciseres, at KO-kravet på bræmmer også handler om gødskning."

Ville I have opdaget det her uden Landbrug & Fødevarer?

"L&F har i alt fald hjulpet os til at opdage det tidligere. De er bestemt kommet med et kvalificeret bidrag i processen med at gennemgå reglerne. Men vi havde nok opdaget det alligevel, fordi vi er i gang med at se på hjemlerne i alle vores miljøregler."

Kan der være andre KO-områder, hvor der er problemer med de juridiske hjemler?

"Det forventer vi ikke, men vi tager konsekvensen og udvider vores gennemgang af regler og praksis," siger Steen Bonde.

Emneord krydsoverensstemmelser

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.