Naturpakke-forhandlingerne: Dette er interessant for landbruget
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tager i denne uge fat på forhandlingerne om en naturpakke med blå blok. Urørt skov ventes at blive centralt element.

Tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen havde en bruttoliste på 90 naturfremmende forslag liggende i skuffen, da hun blev fyret som minister.

Nu kommer bruttolisten op af skuffen: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indleder i de kommende dage bilaterale forhandlinger om en naturpakke, som skal bremse tilbagegangen i biodiversitet i den danske natur. Det bekræfter flere miljøordførere.

Forhandlinger i blå blok

I første omgang vil ministeren forhandle med aftalepartierne bag landbrugspakken. De er, foruden Venstre selv, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Efter introduktionsmøderne i denne uge skal forhandlingerne for alvor i gang efter påske, forlyder det.

Og når det er på plads, hvad de fire borgerlige partier kan blive enige om, vil Folketingets øvrige partier også blive søgt inddraget, ligesom landbruget og de grønne organisationer får mulighed for at byde ind.

25.000 hektar urørt skov

Hos Liberal Alliance forventer miljøordfører Carsten Bach, at udlægning af urørt skov, først og fremmest statsskov, bliver et af de helt centrale elementer i naturpakken.

»Vi har ikke set den famøse bruttoliste endnu, men hele debatten om urørt skov er noget af det, vi gerne vil arbejde videre med. Det er væsentligt, at vi holder fast i det, vi er enige om og har været enige om allerede før valget i sommeren 2015,« siger Carsten Bach.

Han henviser til et fælles beslutningsforslag om »standsning af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov«, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative fremsatte i marts 2015.

»Staten skal ikke drive skov«

I forslaget efterlyste de fire borgerlige partier, at en femtedel af de statsejede skove, svarende til ca. 25.000 hektar, får lov til at ligge urørt.

Det er stadigvæk en god idé, mener Carsten Bach.

Esben Lunde under pres i sag om gammel skov Fredag 11. marts 2016 · 07:34

»Vi mener grundlæggende ikke, at den danske stat skal drive kommerciel skovdrift. Derfor ser vi også forslaget som en mulighed for at foretage effektiviseringer i Naturstyrelsen,« siger han.

Det fremgår af beslutningsforslaget, at også private skovejere mod kompensation skal tilbydes at deltage i indsatsen.

Færre § 3-områder

I det nu et år gamle beslutningsforslag skal udtagningen af store skovarealer følges af lempelser andre steder.

»Udgangspunktet bør derfor være, at § 3-områder mindskes proportionalt med udtagelsen af statsejet skov,« hed det dengang.

Det er Carsten Bach, Liberal Alliance fortsat enig i.

»Vi ser gerne, at ministeren ser på problemstillingen med, at arealer vokser ind i en § 3-beskyttelse og derved bliver en byrde og en hæmsko for bedriften. Det vil vi gerne have blødt op på,« siger Carsten Bach, som også efterlyser en debat om, hvorvidt ammoniakkravene til husdyrbrug er for restriktive.

Truede arter hører til skoven

Udlægges 25.000 hektar urørt skov, vil det ifølge verdensnaturfonden WWF kunne vende udviklingen for mange af de truede, rødlistede arter i Danmark.

WWF vurderer således, at hele 65 pct. af de mere end 2.200 truede dyre- og plantearter i Danmark er knyttet til skoven.

Det er arter, som har stor glæde af, at gamle træer får lov til stå, til de falder af sig selv og derefter ligger og rådner, til gavn og glæde for sommerfugle, orkidéer, eremitbiller, svampe og skovmår m.fl.

Faktaboks

 

Det står der om naturindsatsen i Venstres regeringsgrundlag:

»Regeringen vil prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten. Indsatsen skal lægges, hvor det er mest relevant. Regeringen vil foretage et serviceeftersyn af Naturplan Danmark, herunder lempe den nuværende § 3-beskyttelse af eng- og græsarealer, og i stedet udlægge statslig skov til biodiversitetsformål. Et større statsligt skovareal skal stå uberørt, så planter og dyr kan trives og udvikle sig. Samtidig skal det være mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både hverdag og fritid.«

Verdens naturfonden WWF betegner moderne skovdrift som en trussel mod biodiversiteten og skriver bl.a.

»Danmark bliver hver dag fattigere på natur. Vores artsrigdom svinder ind hurtigere end nogensinde før.: Flere end 2.200 dyre- og plantearter i Danmark er rødlistede, og 65 procent af disse arter er knyttet til skoven. Det gælder eremitbille, skovmår, mange sjældne sommerfugle, orkidéer, poresvampe og et væld af andre arter."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.