Nej til cheminova-slam på marker ved Aalborg

Lokalpolitikerne afviser HedeDanmarks ansøgning.

Slam fra kemivirksomheden Cheminova skal ikke ud på landbrugsjord i Aalborg Kommune, mener politikerne.

Det fortæller P4 Nordjylland.

HedeDanmark har søgt om lov til at sprede det ud på fire marker med afvanding til Lindholm Å.

Hverken Embedslægen eller Fødevarestyrelsen ser problemer med at bringe det fosfor og svovlholdige slam fra virksomhedens renseanlæg ud på marker, men det gør politikerne, siger rådmand Lasse Olsen fra Enhedslisten:

- Vi siger nej, fordi vi er bange for, at der kan blive skyllet forskellige stoffer fra det her slam ud i Lindholm Å og videre ud i Limfjorden. Det er fosfor, svovl, tungmetaller og rester fra produktion af plante-, insekt- og svampegifte, siger han.

Både Jammerbugt og Brønderslev kommuner har givet tilladelse til udbringning af Cheminova-slammet, også kaldet FosforGro.

Men politikerne i Aalborg mener, at usikkerhed om slammets indhold af miljøfremmede stoffer bør komme miljøet til gode

- Vi synes, at risikoen er for stor for, at vi forurener en å og en fjord, som vi arbejder hårdt på at holde ren og sikre liv i. Det arbejde bliver svækket, hvis vi leder noget ud, som potentielt kan forurene åen, siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.