Nitrifikationshæmmer til gylle nemmere at håndtere i ny formulering

Corteva har sendt ny version af nitrifikationshæmmeren N-lock på markedet. Det nye produkt Instinct er i en mere koncentreret og håndteringsvenlig formulering. Produktet anbefales specielt til majs på sandjord, men også til fx. melkartofler på vandet sandjord.

Corteva har lanceret en ny formulering af gødningsadditivet og nitrifikationshæmmeren nitrapyrin, der primært anvendes til gylle.

Det nye produkt har fået navnet Instinct og er en mere koncentereret og håndteringsvenlig version af det kendte produkt N-lock.

Det fortæller Corteva i en pressemeddelelse.

N er tilgængeligt længere tid

Producenten anbefaler en dosering på 2,5 l pr. hektar N-lock eller 1,7 l pr. hektar Instinct. Begge produkter udbringer hermed 500 gram pr. hektar nitrapyrin. 

Ifølge Corteva optimerer Instinct udbyttepotentialet, når det anvendes sammen med ammoniumholdige gødningstyper ved at sikre seks til otte ugers yderligere kvælstoftilgængelighed i jorden. Firmaet fremhæver, at 16 Landsforsøg i perioden 2014-2017 har vist merudbytte ved tilsætning af N-lock til gylle.

Det anføres også, at man med Seges-Klimaværktøjet kan beregne en reduktion af klimaaftrykket ved anvendelse af N-lock i ovennævnte forsøg med i snit 40 procent CO2-e i forhold til den tilførte ammoniummængde tilført med gylle og handelsgødning.

Corteva fremhæver, at det optimalt anvendelsesområde for Instinct er på arealer med majs på sandjord, men der er også et stort potentiale for merudbytte i fx. melkartofler på vandet sandjord.

Far producenten lyder anbefalingen på, at Instinct – svarende til 1,7 l pr. ha - pumpes ind i gyllestrømmen ved lastning af gyllen i gyllevognen lige inden udkørslen.

Den anbefalede pumpe er en rulle-pumpe. Her vil additivet ikke have direkte kontakt til metal eller andre bevægelige dele. Produktet ”masseres” nemlig igennem en gummislange, der er meget billig at udskifte, hvis det skulle blive nødvendigt.   

Mona &og Henning Mouritsen Ravn driver bedriften Sædding Storgaard ved Nørre Nebel med 700 årskøer og 250 ha majs. Henning Ravn leverer og modtager 35.000 ton gylle til og fra et nærliggende biogasanlæg.

Landmand har anvendt pumpe til 35.000 ton gylle 

Corteva Agriscience fortæller, at man i 2021 har testet pumpen på en række bedrifter.

En af bedrifterne er ejet af Henning Ravn, Nørre Nebel, der driver Sædding Storgaard med 700 årskøer og 250 hektar majs. Han leverer og modtager 35.000 ton gylle til og fra et nærliggende biogasanlæg.

”Vi valgte i foråret 2021 at udskifte den gamle N-inhibitor-pumpe, der var nedbrudt af syrevirkningen fra et andet produkt, med Instinct-pumpen. Instinct har givet en tydelig visuel effekt i marken og Instinct-pumpen har virket upåklageligt ved udkørsel af 35.000 ton gylle,” siger Henning Ravn.

I de situationer, hvor fx Instinct-pumperne ikke er til rådighed, kan additivet udsprøjtes i marksprøjte. Det bør ske i det tidlige forår, mens jordtemperaturen er under 10 grader, og jorden er fugtig.

Falder der ikke 10-15 mm nedbør de første 10 dage efter udsprøjtningen, tilråder Corteva en grundig jordbehandling. Instinct kan blandes med flydende gødning (N32) + NBPT (ureasehæmmer) og glyfosat-produkter. 

Henning Ravn har Instinct-pumpen optimalt monteret på et beslag på rammen under gylletanken. Han har valgt at sætte en hætte hen over pumpen, fordi traktorhjulene afsætter en del pladder. Pumpen betjenes fra føresædet med en Bluetooth-styret mobilenhed.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.