No-till planteavlere producerer 1 hkg hvede 20 kr. billigere

Landmænd, der praktiserer no-till i kombination med regenerative farming, har en væsentlig lavere produktionspris end konventionelle landmænd, ifølge en engelsk benchmark-undersøgelse.

Britiske planteavlere, der praktiserer no-till i kombination med regenerative farming (nært beslægtet med conservation agriculture, red.), har en væsentligt lavere produktionspris for korn end den gennemsnitlige britiske konventionelle planteavler.

I 2019 var produktionsprisen for 1 ton hvede således ca. 23 pund pr. hektar (196 kroner) billigere for no-till dyrkerne. 

Det viser en britisk benckmark-analyse for en gruppe af britiske no-till og regenerative farmere, skriver netavisen Farmers Guardian

Tæt på samme udbytteniveau

I analysen blev regnskaber fra 2019 for 150 konventionelle landbrug sammenlignet med no-till farmernes produktionsdata.

I 2019 havde no-till farmerne et udbytte på mellem 71 og 105 hkg pr. hektar for vinterhvede med et snit på 87,4 hkg. Til sammenligning lå udbyttet for konventionelle producenter i snit på 91,9 hkg hvede. 

For vinterraps høstede no-till farmerne i snit 31,4 hkg pr. hektar mod 30 hkg på konventionelle brug.

For vinterbyg høstede no-till farmerne i snit 91,2 hkg pr. hektar mod 68,4 hkg for konventionelle planteavlere.  

Tallene gennem flere år viser, at no-till farmerne efterhånden stort set ligger på samme udbytteniveau som de konventionelle landbrug. 

Spare især på maskinerne 

Når det gælder produktionsomkostninger var der store forskelle mellem de to produktionssystemer.

No-till farmerne lå højest i arbejdsomkostninger med et plus på 30 pund pr. hektar (255 kroner), men til gengæld havde de konventionelle større afskrivninger på 40 pund pr. hektar (340 kroner).

Den største forskel mellem de to dyrkningsystemer var på udgifter til maskiner.

Landmænd med konventionelle landbrug havde i opgørelsen 900 pund pr. hektar (7.700 kroner) bundet op i maskiner, mens no-till landmænd lå 249 pund pr. hektar (2.100 kroner) lavere.

Dertil kommer,at no-till farmerne havde betydeligt lavere variable omkostninger på 117 pund pr. hektar (1.000 kroner).

Den samlede bundlinje bliver, at no-till farmerne i snit lå 366 pund pr. hektar (3.100 kroner) lavere i omkostninger end konventionelle landmænd. For et markbrug på 500 hektar svarer det til 183.000 pund (1.550.000 kroner).

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.