Nordjysk landmand til N-professor: ”Du er ude i gætværk”
Mælkeproducent Carsten Søborg anfægter Aarhus-professors vurderinger af effekten af landbrugspakken på kvælstofudledningen.

”Professor Stiig Markager modsiger sig selv, og hans vurdering af kvælstofudledningen de første år efter landbrugspakken er rent gætværk.”
Sådan lyder det fra mælkeproducent Carsten Søborg til professor Stiig Markager, Aarhus Universitet.
Professoren har efter landbrugspakken blev vedtaget mandag aften, blandt andet udtalt, at målrettet regulering, der efter planen træder i kraft i 2018, vil være 5 til 10 år om at virke. Desuden påpeger han, at de nye gødningsregler med øget N-mængde vil give en større udledning af kvælstof til kystvande.
 
”Men der tager professoren fejl,” mener Carsten Søborg.
 
Carsten Søborg har en produktion med malkekøer, ammekøer og 500 hektar lavbundsjord, der drives sammen med broderen. På hans jord har Aarhus Universitet målestationer for drænvand, og Carsten Søborg har tidligere påvist, at drænvandet fra hans jorde har et langt lavere nitratindhold end den mængde, der ud fra modelberegninger bliver lagt til grund for husdyrgodkendelser.
 
Og professorens argumenter holder altså ikke, siger den nordjyske landmand.
 
”Dyrkningsfladen er så udpint i dag, at det vil tage mange år at opbygge kvælstofpuljen i jorden igen. Der er altså ikke noget at vaske ud af i dag – slet ikke de næste par år, det vil tage mange år. Så når Markager bruger argumentet med, at det tager 5-10 år før ny regulering virker, mens mere gødning til markerne derimod straks vil føre til mere udvaskning på udpint jord, modsiger han sig selv,” mener Carsten Søborg.
 
Han peger desuden på, at udledning af kvælstof til kystvande er bestemt af, hvor meget nedbør vi får det enkelte år.
”Hvis nedbøren bliver under gennemsnittet de næste to år, så vil vi se et fald i udledningen. Modsat hvis vi får store nedbørsmængder.
 
Bundlinjen er altså, at det er nedbørsmængden, der bestemmer hvor stor udledningen bliver. Det så vi for eksempel i 2011, 2012 og 2013, og derfor er professor Markager ude i en gang gætværk,” siger Carsten Søborg.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.