Nu bliver jorden sur! - den får for lidt kalk
Danske landmænd bruger for lidt kalk. Derfor falder jordens reaktionstal.

Lad os tage den positive historie først: Tildelingen af kalk til jordbruget steg i 2018 med 12 pct. i forhold til 2017.

Det ændrer dog ikke ved, at landbrugets forbrug af kalk, som jordforbedrende middel, ikke er tilstrækkeligt højt til at fastholde jordens reaktionstal stabilt.

Gennem de seneste 30 år er jordens gennemsnitlige reaktionstal således faldet med 0,3 enheder fra 6,5 til 6,2.

Dermed bliver landbrugsjorden i Danmark mere og mere sur.

Stabilt lavt forbrug

Forbruget af kalk har været nogenlunde stabilt siden år 2000, og er fortsat betydeligt lavere end forbruget i perioden fra 1970 til 1990.

Det ses tydeligt af grafikken på billedet.

Det højere kalkforbrug i perioden fra 1970 til 1990 var delvist begrundet det høje forbrug af flydende ammoniak, samt dårligere udnyttelse af husdyrgødningens næringsstoffer og et deraf følgende højere forbrug af handelsgødning.

SEGES, PlanteInnovation har på baggrund af producenters og importørers oplysninger om salg og import af kalk opgjort tilførslen af jordbrugskalk til landbrugsjorden i Danmark.

I statistikken indgår jordbrugskalk fra kalkværker og importører, samt forbruget af kalk i NovoGro, rensningsanlæg og i produktionen på sukkerfabrikkerne.

Det samlede forbrug af kalk udgjorde i 2018 543.000 ton ren calciumcarbonat. Det er ca. 12 pct. højere end forbruget året før, hvor det lå på 485.000 ton.

Stigningen vurderes delvist begrundet i, at våde forhold i eftersommeren og efteråret 2017 kan have udsat planlagte udbringninger af kalk fra 2017 til 2018. Stigningen er sket på trods af, at efterspørgslen på jordbrugskalk i flere tilfælde oversteg den reducerede lagerkapacitet, der blev opbygget i det våde år 2017.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.