Nu kan danske honningproducenter nemmere blive økologer
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gør det nu nemmere at producere økologisk honning i Danmark.

I dag er der fem danske økologiske honningproducenter. Det skyldes, at Danmark er plantet til med marker - hvoraf mange er konventionelle.

Nu løsner miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for reglerne, så der om fire år, i 2020, kan være op mod 300 honningproducenter. De nye regler, der netop er sendt i høring, betyder, at det areal, hvor der kan produceres økologisk honning, bliver mere end 20 gange større end i dag. Arealet er udvidet fra 8.000 hektar til nu 170.000 hektar. Altså mere end en tyvedobling.

Den danske økologiske honning vil være produceret med mindst 95 procent nektar og pollen, som bierne har indsamlet fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer.

Med de nye regler ses der bort fra sprøjtede arealer, der ikke indeholder føde til bierne. Det betyder, at konventionelle kornmarker, der ikke blomstrer, også kan indgå i området omkring bistaderne. Forekomsten af konventionelle rapsmarker tæller derimod negativt, da bier meget gerne samler nektar på raps, mens økologiske marker tilskrives en bonusværdi.

"Danmark er et landbrugsland med en stor landbrugsproduktion, og vi har ikke det samme naturgeografiske udgangspunkt med store sammenhængende naturområder, som mange andre lande. Derfor er jeg særlig glad for, at det er lykkedes at finde en model, hvor der nu åbnes op for mere danskproduceret økologisk honning samtidig med, at troværdigheden omkring produktet er helt i top," siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Glæde hos L&F

Det er en udmelding, som Landbrug & Fødevarer har set frem til i flere år.

"Det er et område som vi har arbejdet med længe, og vi ser frem til, at vi kan erstatte noget af den importerede økologiske honning med dansk produceret økologiske honning. Økologisk honning er eftertragtet hos forbrugerne, og vi håber på, at nye regler kan sikre, at de danske biavlere inden længe vil levere dansk øko honning i høj kvalitet," siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

"Vi skal se på kvaliteten af de arealer der, med ministerens forslag, nu kan godkendes til økologisk biavl og derfra vurdere i hvilket omfang vi kan få de økologiske bedrifter involveret, og hvor meget økologiske honning vi kan få produceret," siger hun.

Også Danmarks Biavlerforening, Økologisk Landsforening og Erhvervsbiavlerne har presset på for at få de nye regler.

Biavlerforening: Et alt for lille skridt

Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening, mener, at reglerne burde have været lempet endnu mere.

"Forslaget er et skridt i den rigtige retning, men desværre et alt for lille skridt. Vi ser stadig langt mere lempelige vilkår i vores nabolande, og således vil forbrugerne fortsat primært finde udenlandsk økologisk honning i butikkerne. Den udenlandske økologiske honning er vel at mærke produceret, så det ikke overholder de danske krav, og alligevel mærkes det med det røde danske ø-mærke," siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening, i en pressemeddelelse.

"En betydelig produktion af dansk økologisk honning skal muliggøres ved, at den danske fortolkning afstemmes med udenlandske retningslinjer. Med ministerens forslag vil dansk økologisk honning fortsat primært være produceret på nogle få naturarealer, og således ikke på økologiske landbrug, der kunne nyde godt af biernes bestøvning," siger Knud Graaskov.

Naturelementer kunne have tællet med

Økologisk Landsforening har lagt stor vægt på, at der fortsat bør være høje krav til fødegrundlag for bierne i de nye regler, hvilket ministeriet har imødekommet i sit udkast til bekendtgørelsen.

95 procent af den nektar og pollen, som bierne har indsamlet, skal stamme fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer.

"Det eneste vi savner, er at naturelementer som lindetræer, læhegn med blomstrende træer, striber i marken med bivenlige urter mv. tæller positivt med i fødegrundlaget. Dermed ville der være en tilskyndelse til at indrette et bivenligt landbrugslandskab. Det, håber vi, der kan kobles på på længere sigt," siger Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening.

De nye muligheder for økologisk biavl skulle først have været på plads til 2018, men tidligere på året bad Esben Lunde Larsen NaturErhvervstyrelsen se på muligheden for at fremskynde processen, oplyser ministeren.

 

Faktaboks

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2017, og biavlere, der ønsker at producere økologisk honning, har frem til den 10. april 2017 til at søge om autorisation.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.