Ny bivenlig frøblanding til randzonen

Danmarks Biavlerforening og DLF-Trifolium har lavet ny frøblanding.

Sidste år tillod myndighederne, at landmænd kan så blomster til bierne i randzonerne. Det har også været fremme, at det kan øge udbyttet i raps - ifølge en seniorforsker og en landmand.

Nu har Danmarks Biavlerforening i samarbejde med DLF-TRIFOLIUM udviklet en bivenlig frøblanding til randzoner. Blandingen består af arter, som alle er godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

Frøblandingen består af stenkløver, hvidkløver, blodkløver, hjulkrone, honningurt, oliehør og cikorie. Foruden bier og andre bestøvere, så vil også vildtet få gavn af den bivenlige frøblanding.

"Vi er utroligt glade for, at det i forbindelse med randzonerne er blevet tilladt at så bivenlige planter. Det giver bierne en tiltrængt mulighed for at finde føde i de perioder, hvor agerlandet ellers er fattigt på blomstrende planter," siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening, i en pressemeddelelse.

Mangel på blomstrende planter hen over sommeren fører til at bierne sulter, og derved bliver mere modtagelige overfor sygdomme og landbrugets pesticider.

Biavlernes bifamilier yder et stort bidrag til naturens mangfoldighed og samfundsøkonomien ved at sikre bestøvningen af naturens vilde planter og landmændenes afgrøder. Værdien af biernes bestøvning af afgrøder bidrager med mindst 1 milliard kr. årligt til landbrugets indtjening.

Det er tilladt at udså frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af randzonerne ind mod marken. Det er dog et krav, at randzonen ligger i tilknytning til omdriftsarealer og at der kun laves en skånsom jordbehandling i forbindelse med udsåningen af de bivenlige planter. Arbejdet skal foretages i foråret.

Emneord biavl, randzoner

Relaterede artikler

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.