Ny høstprognose sender europæiske udbytter for to afgrøder til tælling

EU-kommissionen har i sin nye afgrøderapport nedjusteret prognosen for de europæiske hektarudbytter i korn.

Den europæiske kornproduktion i indeværende sæson får endnu et skud for boven.

I sin spritnye prognose for Europas kornhøst lyder estimatet fra EU-kommissionen nu på et hektarudbytte i snit på 53,8 hkg mod 55,0 hkg i juni-rapporten. Femårsgennemsnittet er 55,6 hkg.

Kornafgrøder over en bred kam som hvede, durumhvede, vårbyg, vinterbyg, rug og triticale får alle et tryk ned i udbytte i den nye prognose. Værst går det ud over vårbyg og rug, der nedjusteres med henholdsvis 6,1 procent (fra 44 hkg til 41,3 hkg) og 6,2 procent (fra 37,1 til 34,8 hkg) i forhold til juni-prognosen.

Den eneste kornafgrøde med udbytter i opdrift er kernemajs, der opjusteres fra 73,5 hkg til 76,4 hkg.

Raps får også et drag over nakken med en nedjustering fra 30,5 hkg til 28,9 hkg, og kartofler nedjusteres fra 345 hkg i juni til nu 333 hkg. Både sukkerroer og solsikker får en pil op med opjusteringer på 0,5 og 8,8 procent i forhold til juni-prognosen.

Set i forhold til fem-års gennemsnitet ser årets høst værst ud for rug og raps, der begge står til en nedgang på 12 procent i forhold til et normalår.

Det nedjusterede hektarudbytte for korn i forhold for en måned siden begrundes med fortsat vandmangel, tørke og varme, som har haft negativ effekt på blomstring og/eller kernefyldning i både vinter og vårsædsafgrøder i store dele af det nordlige Europa.

Modsat har kernemajs og solsikker i Sydeuropa nydt godt af store mængder nedbør.

Tabel 1. Prognose pr. 20. juli, Europas hektarudbytter for udvalgte afgrøder

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.