Ny lov betyder forbud mod alle glyphosatmidler

Alle glyphosatmidler skal have ny etikette og må derfor kun bruges frem til 1/1 2024.

En ny lov om forbud mod brug af langsomt nedbrydelige midler på befæstede og stærkt permeable arealer betyder, at alle glyphosatmidler bliver forbudt ved udgangen af 2023, fordi de skal have nye registreringsnumre og etiketter, fortæller landskonsulent Carsten Fabricius fra Seges.

- Glyphosatmidlerne må sælges indtil 31. december 2022 og bruges og opbevares indtil 1. januar 2024, siger han

Han forventer, at der i løbet af efteråret 2022 kommer fortsættende glyphosatprodukter på markedet med nye registreringsnumre og etiketter. Og opfordrer til, at man ved køb af glyphosat i efteråret efterspørger produkter med nye godkendte etiketter, som også er godkendt i 2024 og senere.

Slut på udyrkede arealer

- Landmænd må frem til 1. januar 2024 bruge glyphosat på deres grusbelagte veje, gårdspladser eller befæstede arealer rundt om bygninger, hvis der anvendes produkter med gammel etikette. Herefter er glyphosat på disse arealer ikke længere tilladt - hverken hos landmænd eller private, fortæller Carsten Fabricius.

Baggrund for forbuddet

Folketinget vedtog i april 2022 en ændring af kemikalieloven. Ændringen afspejler et ønske om at beskytte grundvandet mod udvaskning af pesticider ved at forbyde anvendelse af aktivstoffer med en halveringstid over 10 dage på befæstede eller stærkt permeable arealer.

Her menes "arealer, hvor det øverste jordlag eller muldlag er fjernet, og hvor der er anlagt overflader med brolægning, fliser, spor, grusveje eller lignende, som sikrer en nedsivning af nedbør gennem arealet eller en overfladeafstrømning til faskiner, overfladevand eller kloaksystemer".

Ændringen forventes ikke at få betydning for godkendelsen af glyphosat i øvrigt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.