Ny strategi for N-gødskning til vintersæd og raps

De øgede N-normer har ført til helt nye anbefalinger for, hvordan og hvornår kvælstof skal tildeles i vintersæd og vinterraps i foråret.

Gennem mange år med reducerede kvælstofnormer har kvælstof-strategien til vintersæd været nogenlunde uændret. Men optimale kvælstofnormer, nye forsøgsresultater og nye teknologiske muligheder gør, at det måske nu er tiden at få strategien kigget efter i sømmene.

Derfor har landskonsulent Torkild Birkmose fra Seges skrevet en artikel til MARK 3 Special, der ser med nye øjne på, hvordan N-kvoten bør fordeles i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og vinterraps.

Brug hele kvælstofkvoten

De nuværende kvælstofnormer er beregnet ud fra, at de er økonomisk optimale. Det betyder, at det i gennemsnit af alle marker ikke kan betale sig at give hverken mere eller mindre end normen. Imidlertid er normen på markniveau en relativt grov beregning. Men i f.eks. Mark Online beregnes kvælstofbehovet nuanceret. Her tages der hensyn til forhold på og forhistorien for den enkelte mark, fortæller Torkild Birkmose.

»Det er vores opfattelse, at denne kvælstofmængde skal være udgangspunktet for gødningsplanen. Særlige forhold på den enkelte mark, som der ikke tages hensyn til i beregningen, kan selvfølgelig bevirke, at mængden justeres op eller ned«.

Nye strategier

En af de nye strategier er, at kvælstof til hvede i foråret nu skal tredeles - i stedet for todeles, som anbefalingen hidtil har lydt på.

»I vinterhvede har det i mange år været praksis at tilføre kvælstof ad to gange. Men ved en tredeling opnår man flere fordele. For det første er der sandsynlighed for, at høstudbyttet øges. Og der er også sandsynlighed for, at proteinprocenten hæves i forhold til en todeling. Jo senere den sidste tildeling sker, jo større er sandsynligheden for, at man øger proteinprocenten.

For det andet giver en tredeling gode muligheder for at foretage en gradueret tildeling af den sidste N-tildeling.

 

Også Seges anbefalinger for N-strategier i vinterbyg, rug og vinterraps er ændret markant i forhold til tidligere.

Læs meget mere i MARK 3 Special, der udkommer på mandag (5. marts).

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.