Ny trend: Landmænd skal dyrke bælgsæd til konsum
Der bliver brug for flere danske proteinafgrøder til konsum i fremtiden. Men hvordan skal de dyrkes?

Danske landmænd har gennem en årrække vist, at det sagtens kan lade sig gøre at dyrke hestebønner og ærter med succes.

Men hvordan dyrker man kikært, og kan man få tilstrækkelig store udbytter til, at det kan betale sig at dyrke sojabønner, linser og lupiner?

Det og mange andre spørgsmål kunne man blive klogere på, da der i sidste uge var fremvisning af forsøg med bælgsædsafgrøder til konsum på Nordic Seed og hos to landmænd på Odder-egnen.

Bælgsæd til konsum

»Dyrkning af bælgsæd til komsum taler ind i en bæredygtigheds- og klima-trend. Det bør landbruget udnytte til at skabe en god indtægt«, siger Inger Bertelsen, chefkonsulent hos Seges.

Hun tilføjer, at det i første omgang er vigtigt at få omdirigeret produktionen af de bælgsædsafgrøder, som allerede dyrkes med succes, så de kan sælges til konsum.

Derudover er det vigtigt, at der opnås erfaringer med at dyrke bælgsædsarter, som endnu kun dyrkes i begrænset omfang. Det gælder arter som lupin, linser, sojabønner og kikært.

Kræver god kvalitet

Dyrkning af bælgsæd til konsum giver mulighed for at opnå en bedre afregningspris, hvis kvaliteten vel at mærke er i orden. Derfor skal hele konceptet for dyrkning, høst, lagring og forarbejdning være i orden.

»Det er derfor, vi laver forsøg med dyrkning af de forskellige arter og kombinerer samdyrkning af forskellige afgrøder«, siger Inger Bertelsen.

Hun tilføjer, at samdyrkning af ært og korn kan bidrage til, at ærterne ikke lægger sig ned. Samtidig giver samdyrkning et lavere smittetryk af sygdomme og skadedyr.

Danske råvarer

»Der er en kæmpe interesse for dansk planteprotein. Det skal landbruget udnytte. Derudover skal vi lære at forarbejde afgrøderne, så færdigvaren falder i danskernes smag«, siger Inger Bertelsen.

Ært bliver allerede i stort omfang brugt til konsum i Danmark. Anderledes forholder det sig med hestebønner, selvom hestebønner er den mest dyrkede bælgsædsafgrøde i Danmark.

Det bør dog kunne ændres, da man andre steder i verden, som for eksempel i Egypten, bruger store mængder hestebønner til konsum.

Faktaboks

Bælgsædsafgrøder

  • Kan fiksere kvælstof fra luften.
  • Har et højt indhold af protein.
  • Lupiner og kikært skal podes for, at knoldbakterierne kan etableres på bælgplanternes rødder.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.