Sponsoreret af BASF
Ny vinterrapssort, der giver fleksibilitet og sikkerhed
For BASF er raps stadig en vigtig afgrøde, og derfor er de nu gået ind i forædling.

Med specifikke og innovative produkter og samarbejdsprojektet +1ton, har BASF sat et kraftigt aftryk inden for rapsdyrkning, og har vist, at der er meget at hente, når man skruer på de rigtige knapper.

I skrivende stund er vinterrapsen 2019 ved at blive høstet, og indtil nu ligger der derfor kun spredte resultater fra enkeltmarker. Der er intet samlet overblik over udbyttet, og der er endnu ingen resultater fra forsøgene, hvordan de nye sorter har præsteret.

Vi forventer et godt rapsudbytte, da vejret langt hen ad vejen har gået rapsens vej, med en god etablering, mildt efterår og vinter, et tidligt forår og jævnligt nedbør.

Snart skal vi til at etablere de nye rapsmarker.

Ny sort: Her er dens egenskaber

InV1030 kan derfor betragtes som et sikkert valg, hvis du vil dyrke en af de nyeste topsorter på markedet. Sorten var blandt de fem bedst ydende sorter i landsforsøgene 2018, og har desuden demonstreret et stabilt højt udbytte i tre års afprøvning, med et gennemsnitligt forholdstal på 104.

InV1030 er en hybridsort (InVigor) med et exceptionelt højt olieindhold af god kvalitet, stærk vinterfasthed og en god sygdomstolerance. Sorten udvikler sig middelhurtigt i efteråret, hvormed den egner sig til både tidlig og middeltidlig såning. Det giver fleksibilitet i en travl høstperiode.

Den nye rapssort fremmer udbyttet og letter høsten. Den har nemlig en middel højde og god stråstyrke, der giver solen mulighed for at kommer godt ned i afgrøden og give energi til skulpedannelse og frøsætning.

Som noget nyt leveres den nye rapssort i år bejdset med både Thiram, der er på vej til at gå ud, og det nye biologiske bejdsemiddel Integral Pro. Bejdsemidlet er som nævnt biologisk, og det styrker rapsen i etablerings- og udviklingsfasen, og beskytter mod jordbårne svampesygdomme under fremspiring, herunder rodbrand forårsaget af rodhalsråd. Bejdsemidlet kan ligeledes have effekt mod rapsjordlopper og dens larver, under lavt – middel angrebsniveau. Integral Pro bejdsning har været med i 20 Europæiske rapsforsøg i 2013 – 2015, og givet et merudbytte på 4%.

Ensartet fremspiret vinterraps


I England kategoriseres sorterne blandt andet efter stængelstyrke på baggrund af nationale forsøg. Vinterrapssorten Inv1030 er blandt de sorter med den stærkeste stængel. Derfor er behovet for vækstregulering af rapsen med Caryx om efteråret generelt mindre for InV1030, medmindre det er meget lunt, rapsen får en lang vækstperiode i efteråret eller marken tildeles større mængder kvælstof.

Husk, at BASF også er leverandør af en række unikke produkter til optimering af rapsdyrkningen. Det er vigtigt at rapsen ikke konkurrerer med ukrudt og spildkorn, hvor specielt konkurrencen fra spildkorn og grove græsser ofte er kraftigt undervurderet. Ligeledes er den nyfremspirede raps meget sårbar overfor snegleangreb. Til denne kommende sæson lancerer BASF også det nye og særdeles effektive sneglemiddel IronMax.

Emneord sponsoreret, BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.