Nybegynder i præcisionsjordbrug?- her er det første du skal gøre

For at opnå succes med implementering af præcisionsjordbrug er det afgørende at udvælge et eller to fokusområder og forberede sig så godt som muligt inden sæsonstart. 

Af Daniel Damhus, planteavlskonsulent, Velas

I Velas oplever vi i år en rekordstor interesse fra landmænd, der vil i gang med præcisionsjordbrug.

Mange interesserer sig for præcisionsgødskning som alternativ til efterafgrøder, men også for andre områder, herunder gradueret planteværn, udsæd, faste kørespor mv. 

Igennem de seneste par sæsoner har vi opsamlet erfaringer fra landmænd, der implementerer forskellige former for præcisionsjordbrug på bedriften.

Start med et-to områder

For at opnå succes med implementeringen er det afgørende at bedrifterne udvælger et eller to fokusområder og forbereder sig så godt som muligt inden sæsonstart. 

Hvis en ejendom f.eks. vil anvende præcisionsgødskning som alternativ til efterafgrøder, vil følgende punkter være relevante at se nærmere på i forberedelsen. 

Sæt dig ind i lovgivningen omkring ordningen og inddrag din planteavlskonsulent inden sæsonstart. Der er en del forudgående forberedelse i markstyringsprogrammet, blandt andet med hensyn til lagre med organisk gødning og registrering af gødskninger

Udforsk mulighederne for brugerkurser hos din maskinleverandør. Mange leverandører udbyder brugerkurser, der er helt oplagte at deltage i. Mange brugere anvender alene deres terminaler og spredere ud fra egne erfaringer, hvilket kan betyde unødvendige frustrationer i sæsonen, samt at det kostbare anlæg ikke udnyttes optimalt.

Afprøv teknologien inden sæsonstart  

  • Tjek om terminalen er oplåst til gradueret tildeling og sektionsaflukning
  • Undersøg i hvilket program tildelingskortene skal udarbejdes, og om du skal have hjælp til udarbejdelsen, f.eks. fra din planteavlskonsulent. De fleste programmer kræver abonnement, herunder Cropmanager. Udarbejd herefter et tildelingskort og indlæs det i terminalen.
  • Simuler en tildeling uden gødning i sprederen, f.eks. på en mark med efterafgrøder. Denne proces kan måske virke unødvendig, men mange støder på tekniske problemer i den praktiske udførsel. De skal i videst muligt omfang løses inden sæsonen.
  • Udlæs logfilen fra arbejdet og kontroller at den kan udlæses eller konverteres til shape-format

Relativt nemt at gå videre til nye områder

Mange landmænd oplever, at når man først er i gang med et område indenfor præcisionsjordbrug, og det fungerer i praksis, er det relativt uproblematisk at indføre nye områder, fordi det langt hen ad vejen er den samme viden og teknik der skal bruges.

Vi oplever mange landmænd, som efter at have kastet sig ud i præcisionsjordbrug, syntes det er enormt spændende at arbejde med og slet ikke kunne forestille sig at f.eks. gødske uden tildelingsfiler.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.