Nye forsøg: Frøgræs øger jordens dyrkningssikkerhed

Rødsvingel er god til at binde kvælstof i vinterhalvåret - og til at opbygge organisk materiale i jorden.

Frøgræs er ikke blot godt for landmandens indtjening.

Det er også godt for miljøet og for sædskiftet. Frøgræs er nemlig eminent til at binde kvælstof, så risiko for udvaskning af kvælstof minimeres, og så er frøgræs godt til at opbygge organisk materiale i jorden.

Det viser forsøg fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

»Gennem de senere år har vi lavet forsøg med rødsvingel, hvor formålet har været at undersøge potentialet for at kombinere frøproduktion med produktion af biomasse til bioenergi.

Derudover har vi undersøgt hvor meget kvælstof, der udvaskes fra rødsvingel samt, hvordan rødsvingel påvirker jordens indhold af organisk materiale«, fortæller René Gislum, forsker ved Institut for Agroøkologi.

Lille N-udvaskning

»Når det gælder udvaskningen af kvælstof, så kan man både måle den ved at opsamle vand fra jorden med sugeceller, og man kan lave en beregning ud fra en kompliceret model«, siger René Gislum.

Han tilføjer, at rødsvingel viser sig at være særdeles effektiv i forhold til at optage og binde kvælstof, så risikoen for udvaskning minimeres.

Det skyldes blandt andet, at afgrøden er flerårig og, at marken derfor er dækket af afgrøden hen over den kritiske periode i efteråret og vinteren.

Og til forskel fra kløvergræsmarker, hvor kløveren kan binde store mængder kvælstof, som kan frigives ved omlægning af kløvergræsmarken, så har frøgræsset som udgangspunkt ’spist op’ af kvælstof, når det lægges om.

Forbedret dyrkningssikkerhed

»I forsøget har vi i andet dyrkningsår taget slæt på rødsvinglen. Det har vi gjort for at undersøge, om det kan være interessant at producere biomasse i andet dyrkningsår, hvis markedet for frø er overforsynet, eller frøgræsset er for tyndt til at opnå en god frøhøst«, fortæller René Gislum.

Han tilføjer, at der lige nu ikke er afsætning for biomassen. Men, at der kan opnås imponerende udbytter af biomasse med en god udnyttelse af det tilførte kvælstof.

Derudover er frøgræs god til at opbygge organisk materiale i jorden og dermed forbedre dyrkningssikkerheden.

»Frøgræs kan være med til at forbedre Dexter-tallet, som angiver forholdet mellem ler- og organisk kulstof i jorden. Det er især aktuelt på mange marker på øerne, hvor der ikke er så store mængder husdyrgødning, og hvor der mange steder er lave Dexter tal«, siger René Gislum.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.