Nye forsøg: Giv alm. rajgræs ekstra 20-30 kg N pr. hektar

Forsøg gennemført i 2018-2020 viser, at alm. rajgræs har et kvælstofbehov, der er højere end normen.

Forsøg udført af Seges i 2018-2020 viser, at kvælstofbehovet til alm. rajgræs er højere end normen.

Det skriver landskonsulent Leif Knudsen, Seges, i et indlæg i det nye nummer af fagmagasinet Frøavleren, der udkommer i denne uge.

Der er i alt gennemført 10 forsøg, hvoraf otte er gennemført på lerjord (JB 6-7) og to på vandet sandjord. Frøgræsset er udlagt i vårbyg. Et forsøg dog i vårhvede.

Kvælstoftilførslen fra 0-250 kg kvælstof pr. ha er sket i sidste halvdel af marts. Vækstregulering med Moddus er gennemført en-tre gange. 

Ved en pris for alm.rajræs på 8,97 kr. pr. kg og en kvælstofpris på 6,94 kr. pr. kg er der bestemt en optimal kvælstofmængde på 206 kg pr. ha. 

Normen for kvælstof til alm. rajgræs udlagt om foråret er for 2021 170 kg kvælstof pr. ha, hvilket også anses for værende tilstrækkeligt, men de nye forsøg viser altså faktisk et kvælstofbehov, der er 36 kg kvælstof pr. ha højere. 

Årsagen kan være, at man nu har lært at vækstregulere effektivt, så de negative skadevirkninger af en høj kvælstoftildeling undgås. 

Ved et højt udbyttepotentiale og effektiv vækstregulering kan der derfor være tale om at tildele 20-30 kg mere pr. ha - og husk naturligvis, at ejendommens N-kvote må ikke overskrides.

Forsøgene vil indgå i det forsøgsgrundlag, som anvendes til indstilling af kvælstofnormer.

Læs artiklen i sin helhed i det nye nummer af magasinet Frøavleren, der udkommer i denne uge.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.