Nye forsøg viser, hvornår gylleforsuring bedst betaler sig
Klare konklusioner i omfattende forsurings-forsøg på Foulum og landsforsøg.

Helt nye forsøg om forsuring af forskellige gylletyper, udbringningstidspunkter og ammoniakfordampning efter udbringning konkluderer følgende: Jo flere af nedenstående parametre der er opfyldt, jo større merudbytte giver forsuring:

Højt tørstofindhold (>5 pct.) i gyllen, lille udbringningsmængde pr. hektar (<20t) og høj pH-værdi i gyllen (>7,5).

Udbringning i tørt, lunt (>15 grader), blæsende vejr (>5-6 m/s) og uden udsigt til nedbør.

Udbringning på varm, tør jord.

Udbringning i åben afgrøde.

Økonomi i forsuring

»Forsøgene er lavet i vinterhvede, men de nævnte parametre gælder for al gylle udbragt i en voksende afgrøde, når vi snakker forsuring.«

Det fortæller Annette Vibeke Vestergaard, specialkonsulent i gødskning hos Seges.

»Et gennemsnitsmerudbytte i hvede på 1,6 hkg/ha betaler lige præcis for meromkostningen til forsuring. Så forsøg, hvor merudbyttet er højere end 1,6 hkg, giver plus på bundlinjen,« siger hun.

Det signifikante merudbytte på 1,6 hkg/ha er opnået i 16 forsøg i 2013-2015. Dels i forsøgsserien med forsuring af forskellige gylletyper, dels i en anden forsøgsserie med forskellige forsuringsstrategier, bla. forsuring til pH 6,4 og 6,0.

Design af forsøgene

I alt ni forsøg i hvede blev gennemført i 2014 og 2015 og fire gylletyper afprøvet med og uden forsuring: svinegylle, kvæggylle, minkgylle og afgasset gylle.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.