Nye krav om nedmuldning af handelsgødning
Nye ammoniak-krav betyder ændring af praksis ved brug af visse typer af handelsgødning.

Landmænd, som i den kommende vækstsæson skal bruge svovlsur ammoniak, mekanisk blandede gødninger eller urea, skal være opmærksom på nye regler for udbringning af gødningen.

De nye regler skyldes, at Ida Auken tilbage i 2012 lovede EU, at Danmark i 2020 vil have nedbragt udledningen af ammoniak med 24 pct. i forhold til udledningen i 2005.

Selv om landbruget har gjort en stor indsats for at reducere udledningen af ammoniak, hol- der det hårdt at nå målet.

Derfor bliver der nu stillet krav i forbindelse med brug af gødninger, hvor der er særlig stor risiko for fordampning af ammoniak.

Det gælder for urea, svovlsur ammoniak og mekanisk blandede gødninger, som indeholder svovlsur ammoniak.

Kravene medfører, at nævnte gødninger enten skal nedmuldes eller behandles med en inhibitor, som reducerer risikoen for fordampning af ammoniak.

Urea og svovlsur ammoniak

»Landmænd, som bruger svovlsur ammoniak, kan i perioden fra 1. februar til 1. april bru-ge gødningen, som de plejer. Udbringes svovlsur ammoniak efter 1. april, skal den derimod enten placeres i forbindelse med såning eller nedharves senest fire timer efter udbringning«, forklarer Torkild Birkmose, landskonsulent, Seges.

Når det gælder urea tilføjer han, at de nye regler medfører, at urea enten skal placeres ved såning, nedharves senest fire timer efter udbringning eller behandles med en inhibitor.

Flydende gødninger indeholder også urea. Landmænd, som bruger flydende gødninger, har dog gennem en årrække været vant til, at der sammen med gødningen er blevet leveret en inhibitor, som skal tilsættes gødningen.

Det gælder stadig.

Mekaniske blandinger

Nok så væsentligt gælder reglerne for svovlsur ammoniak også for mekanisk blandede gødninger, som indeholder svovlsur ammoniak.

Det kan være lumsk.

»Det fremgår sjældent af deklarationen på gødningssæk- kene med de mekanisk blandede gødninger, hvilke gødningstyper de indeholder«, siger Torkild Birkemose.

Han tilføjer, at man ved brug af kvælstof-holdige mekanisk blandede gødninger derfor er nødt til at kontakte leverandøren for at få at vide, om gødningen indeholder svovlsur ammoniak.

Faktaboks

Nye krav:

  • Fra 1. februar til 1. april kan man udbringe svovlsur ammoniak, som man plejer.
  • Efter 1. april skal svovlsur ammoniak nedmuldes.
  • Urea skal behandles med en inhibitor inden udbringning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.