Nye N-normer: Sådan skal du fordele gødningen
Når gødningsnormerne stiger, kan N-sensoren igen blive vigtig i kornmarkerne.

Hvordan skal man fordele gødningen i kornmarkerne, når gødningsnormerne stiger i den kommende sæson? Det besvarede Jesper Juul Ulnitz, Yara på DLG’s vækstforum i Sorø torsdag.

»Det kunne være, man skulle sætte N-sensoren på taget af traktoren igen,« siger han.

Yara har set på forsøgene fra ind- og udland for at finde det optimale niveau. Og når der er mere gødning til rådighed, skal man overveje at tildele det anderledes, end med de lave normer.

Når normen er lav vil der stort set ikke være nogen steder i marken, der får mere N end det optimale, selv om man fordeler det ens over det hele. Men når normen stiger, kan der godt være dele af marken, der får mere end optimum, hvis man fordeler gødningen ens over det hele. Så er det, at N-sensoren kan hjælpe med af fordele gødningen bedre.

Tredeling af kvælstof

Ifølge Jesper Juul Ulnitz kunne en strategi i hvede være en tredeling, hvor man starter ud med 80 kg N i marts. Anden tildeling, ligeledes på 80 kg N skal være i stadie 31-32 primo maj. Og endelig kommer tredje tildeling på 40-50 kg N i stadie 45 sidst i maj måned. Det er i tredje tildeling, at N-sensoren skal på banen.

»Sensoren skal undgå at vi kommer over optimum nogle steder og flytte gødningen til de steder, der ellers ville få under optimum,« siger Jesper Juul Ulnitz.

Forsøg har vist, at hvis tredje tildeling var smurt ens ud over hele marken, ville 50 procent have fået over optimum. Men ved at fordele gødningen med sensor blev gødningen tildelt de dele af marken, der ellers ville få for lidt.

Styrelse: Nye normer ændrer ikke ved gamle gødningssager Torsdag 24. september 2015 · 16:16

Optimum varierer

Hvad der er optimum afhænger ofte af året. Med en tredeling af gødningen peger han på, at man kan nå at spare gødningen eller justere mængden i forhold vækstsæsonen og det forventningerne til udbyttet. Dette fx, hvis det ikke har regnet og heller ikke ser ud til at skulle regne i de nærmeste uger. Men er der gode vækstforhold, kan det både give merudbytte og højere proteinindhold med tredje tildeling.

Ikke mere udvaskning

Jesper Juul Ulnitz mener ikke, at det vil øge udvaskningen, at markerne får mere gødning.

»Ikke så længe, man ikke overskrider optimum,« siger han.

Svenske studier viser, at så længe optimum ikke overskrides, stiger udvaskningen ikke væsentligt. Men i Danmark regner man fra officiel side med at lavere N-tildeling vil reducere udledningen af kvælstof.

»Her har dansk landbrugs forskning en opgave i at vise, at de svenske resultater også kan bruges under danske forhold,« siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.