Nye tærskler for bekæmpelse af glimmerbøsser
Bekæmpelsestærsklerne er nu justeret efter rapsens vækst.

De vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser blev sidst justeret til sæson 2016, efter forsøg i UK viste, at der skal mange glimmerbøsser til at skade rapsen, der har god kompensationsevne under normale vækstbetingelser. De danske tærskler er dog fortsat noget under de engelske. I Tyskland bruges samme tærskler som i DK, men de justeres yderligere efter rapsens vækst. Ved dårlig vækst er tærsklerne kun halvt så høje. Seges har nu besluttet, at de danske tærskler fremover også bliver gradueret efter rapsens vækst.

Der foreligger tyske forsøg, der viser, at rapsen ved normal vækst har en god kompensationsevne. I 2017 og 2018 er ved Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein udført i alt 4 forsøg i vinterraps, hvor man på 3 tidspunkter fra det tidlige knopstadie slog alle topskud af alle rapsplanter og målte udbyttet. Topskuddene blev fjernet for at simulere kraftige angreb af glimmerbøsser. Se figur 1. Det fremgår, at der i ingen af tilfældene blev målt sikre udbyttetab. Dette viser, hvor god en kompensationsevne rapsen har ved normale vækstbetingelser.

Vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps i Danmark

Planter/m2

Tærskel, glimmerbøsser pr. plante

 

Tidlig knopstadie

Sen knopstadie

Vinterraps

 

30-50

8

10

50-70

6

8

Vårraps

 

 

2

6

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.