Nyt bejdsemiddel skal få majsen hurtigere op af jorden

Både Limagrain og Syngenta tilbyder til ny sæson majsudsæd, som er bejdset med et for danske landmænd nyt aktivstof.

Til næste års danske majsmarker kan Limagrain og Syngenta levere udsæd, der blandt andet er bejdset med et for danske landmænd nyt aktivstof, nemlig sedaxane, der indgår i bejdsemidlet Vibrance 500 FS fra Syngenta.

Vibrance er ikke godkendt i Danmark, og derfor bejdses udsæden i Frankrig og importeres til Danmark. Med Vibrance som en del af bejdsningen er forventningen, at fremspiringen vil ske hurtigere, samt en mindre udbyttestigning.  

Det fortæller Limagrain og Syngenta i en pressemeddelelese.

LIMAGRAIN:Hurtig fremspiring

Majsdyrkningen i Danmark er de senere år blevet presset med restriktioner som fjernelse af bejdsemidler mod svampe- og fugleangreb, samt en reduktion i fosfor til startgødning.

Men kombinationen af Starcover og det nye Vibrance 500 FS kan måske være med til at løse de danske majsproducenters udfordringer. Kombinationen sikrer nemlig ifølge Limagrain en god og sikker rodudvikling, hurtig fremspiring og viser lovende resultater i forhold til øget udbytte i flere forsøg.

I 2018 oplevede flere majsdyrkere, at de blev reduceret i den mængde fosfor, der kan tildeles som startgødning, hvilket kan hæmme forårsudviklingen. Den potentielt langsommere vækst i foråret, har gjort majsmarkerne mere sårbare overfor fugleangreb, især efter bejdsemidlet Mesurol ikke længere må anvendes.

Vibrance 500 FS har ifølge Limagrain og Syngenta potentialet til at være en del af løsningen mod disse udfordringer, samtidig med at det skaber en effektiv beskyttelse mod jordbårne sygdomme.

Vibrance opgives nemlig til at være særdeles effektiv mod Rhizoctonia og har en meget positiv indvirkning på frøets fremspiring.

”Med Vibrance får vi en mere bredspektret løsning mod de jordbårne svampesygdomme. Ved at kombinere det med Redigo M opnår vi god beskyttelse mod de spirehæmmende svampe,” fortæller Andreas Andersen, produktchef for majs hos Limagrain. 

Bejdsemidler i flere kombinationer

Det nye aktivstof har i forskellige forsøg vist lovende resultater, og forbedrede udbytter hele vejen rundt.

”Hos Limagrain udbyder vi Vibrance sammen med bejdsemiddlet Starcover, kombinationen kaldes Starcover Pro. Vi har i 13 franske forsøg testet det nye middel og sammenlignet det med en kontrol (Redigo M) samt Starcover alene.

Starcover alene giver et flot merudbytte, men forsøgene viste et yderligere merudbytte på 2 procent ved bejdsning med Starcover Pro,” fortæller Andreas Andersen og fortsætter:

 ”Vi kombinerer også Starcover og Vibrance med Redigo M ,og med den kombination ser vi overordnet en forbedret sundhed. Forsøg viser 10 procent forbedret stay-green effekt, der kan give et større høstvindue, i de majs der bliver behandlet med Starcover, Vibrance og Redigo M kontra kun Redigo M.”

”Mange husdyrbrug har begrænsninger på fosfor. Fosfor er ikke særlig mobilt i jorden, og derfor er en af måderne at imødekomme den udfordring at sørge for et godt udviklet rodnet, der i højere grad kan afsøge jorden for nærringstoffer. For lidt fosfor kan give langsommere forårsudvikling, og dermed gøre afgrøden mere sårbar,” fortæller Andreas Andersen og fortsætter:

”Starcover består af to komponenter, et planteudtræk der stimulerer den sekundære rodvækst hvilket giver planten et større næringsoptag. Den anden komponent er en bakterie der lever i symbiose med rødderne og øger fosfortilgængeligheden.

Tilføjelsen af Vibrance til Starcover Pro giver en rigtig god synergieffekt, fordi Vibrance danner en beskyttende zone om rødderne, der sikrer at vi kan udnytte alle fordelene ved Starcover hel frem til høst,” fortæller Andreas Andersen. 

Syngenta: Større dyrkningssikkerhed

Det er ikke kun hos Limagrain, de ser lovende resultater med det nye bejdsemiddel.

Også hos udsæd- og kemiproducenten Syngenta, der ligeledes forhandler majsudsæd til danske avlere og anvender Vibrance, her i kombination med Maxim Quatto (indeholder fire aktivstoffer: Fludioxonil, Mefonaxam, Thiabendazol og azoxystrobin), viser forsøg øgede udbytter.

”I et forsøg ved Sejet planteforædling ved Horsens i 2018 så vi et tørstofmerudbytte på seks procent med bejdsningen, og i seks franske forsøg så vi et gennemsnitligt merudbytte på 4 procent,” fortæller Mogens Steenholt Mogensen, sales and field technician hos Syngenta.

”Midlet skal i vores optik højne dyrkningssikkerheden, og sikre stabile udbytter, selv i de varierende år. 2018 var et særdeles tørt år, og resultatet giver os tryghed i, at aktivstoffet hæver udbytterne, selv i disse ualmindelige år,” siger Mogens Steenholt Mogensen.

Vibrance med Korit

Hos begge producenter har man store forventninger til det nye middel, og man tror på at det kan være et bidrag til løsningerne mod udfordringer med fugle.

”Det er essentielt for udbyttet at vi kan beskytte frøet mod fugle. Derfor har vi i Limagrain brugt Vibrance i vores nye fuglebejdsemiddel, Korit Pro. Når vi skal beskytte mod fugle, er et af de mest effektive våben, at få planten hurtigt op af jorden.

Med en kombination af det effektive fuglemiddel Korit, mikronæringsstofferne zink og mangan og Vibrance kan vi sikre en hurtig og sikker fremspiring, selv under køligere forhold, og dermed mindske risikoen for fugleangreb,” fortæller Andreas Andersen.

I majsproduktionen er det altid ønskværdigt at få majsen hurtigt op af jorden, og det er netop i denne disciplin midlet excellerer.

”Det handler om, at planten skal kunne udnytte de ressourcer den er givet, som næringsstoffer, vand og sollys, efter såning så hurtigt og så effektiv som muligt - også under vanskelige betingelser.

Jo før og jo hurtigere planten kommer op og begynder at arbejde med, blade, stængler og få dannet kolber, desto bedre bliver udbytte og kvalitet” siger Mogens Steenholt Mogensen fra Syngenta.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.