Betalt indhold af Bayer Crop Science

Nyt digitalt hjælpeværktøj skal hjælpe med timingen af ukrudtsbekæmpelse

Foråret er så småt startet. Både sol og temperatur begynder langsomt at få mere magt, og med det er det også tid til at bekæmpe græsukrudt i vintersæden. Her afhænger successen i lige så høj grad af timing som middelvalg og dosis. Læs med i artiklen, hvor Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer giver råd til, hvordan du finder det bedste sprøjtevindue hos dig.

"Vi skal have vækst i ukrudtet, så kontroller ukrudtet for nye hvide rødder i marken. Det er sådan set det eneste krav, der er for en god effekt af Cossack OD. Ja, det lyder enkelt, men hvert år giver det alligevel anledning til lidt tvivl, når sprøjtedagen eller dagene skal vælges", fortæller Søren. "Det er jo ikke de 'sene' behandlinger fra midt april og ugerne efter, der giver anledning til spørgsmål. Her er vejret som regel altid med os, så det er de tidlige behandlinger fra starten af marts og 4-6 uger frem, hvor tvivl om timing og vækst opstår. Men for mange er det også det vindue, vi skal ramme for at styre problemgræsserne effektivt. Ellers risikerer vi simpelthen, at de bliver for store, hvis vi venter".

Klimaforskelle på tværs af landet - et par graders forskel kan påvirke væksten

Hos Bayer har vi i de seneste år haft stort fokus på timing, da vi har kunnet se, at det har været ét af de vigtigste værktøjer til effektivt at bekæmpe de store problemgræsser: rajgræs, væselhale og agerrævehale.


Sponsoreret Bayer Crop Science

Billede: Timingforsøg med ital-rajgræs i vinterhvede, Sørvad 2021

"Vi har virkelig sat Cossack OD på arbejde i forhold til timing i vores forsøgsarbejde og har også set under hvilke forhold, effekten ikke er optimal. Alligevel er vi samlet set kun blevet styrket i vores opfattelse af, at vi ofte kan og bør køre tidligere, end hvad vi måske i første omgang tænkte var optimalt", forklarer Søren.

"En anden ting vi blev opmærksom på, når vi indsamlede klimadata fra forsøgene, er, hvor stor en forskel der faktisk er på tværs af Danmark i det tidlige forår, hvor et par graders forskel er nok til at afgøre, om der er vækst eller ej".

Cossack-Vejret - fra forsøg til et digitalt værktøj

I 'gamle' dage havde nye forsøgsresultatet og erfaringer givet endnu mere ballast i vores rådgivning om produkterne, og det er selvfølgelig stadigvæk tilfældet, men vi har nu lagt endnu ét lag på. "Hvorfor ikke prøve at samle alt den viden og data vi har og digitalisere det og lave et dynamisk værktøj, som kan supplere landmænd og konsulenter til at få den mest effektive ukrudtskontrol? Det er i hvert fald visionen for vores nye Cossack-vejrkort", fortæller Søren.

Tilbage til indledningen, så er det vigtigste parameter for god effekt, at der er vækst i ukrudtet ved behandling med Cossack og i dagene umiddelbart efter. Derfor kigger vores model på vejret den aktuelle dag, to dage før og de tre efterfølgende dage. Afhængig af forholdene giver modellen svar på, hvorvidt den ser betingelserne som gode i forhold til effekt på ukrudtet. Modellen tager dog ikke højde for sprøjtevejr som vind, regn eller generel færdsel på marken.

"Vi er selvfølgelig ikke klogere end verjrudsigten, og da modellen bygger på vejrdata, er der en lille risiko for, at Cossack effekten kan blive sat på en prøve, hvis vejrudsigten tager fejl, hvilket kan give en lille usikkerhed, vi ikke er herre over", udtaler Søren og fortsætter: "Ud over at kigge på vækst, har vi også sat en tærskel ind for, hvad vi kalder 'hård frost'. Modellen vil derfor hverken acceptere hård frost i dagene op til eller dagene efter behandling - uanset om det kun er af en til to timers varighed. På nuværende tidspunkt føler vi, at vi har inkluderet alt, hvad vi ved omkring bedst mulig timing, men derfor kan det sagtens være, at vi opdaterer modellen til 2023, hvis vi bliver klogere".

Det andet element, vi har tilføjet til modellen, er, at den selvfølgelig skal give den bedst mulige lokale rådgivning. Derfor bliver vejrdata hver nat på postnummerniveau bearbejdet til en aktuel anbefaling for dagen samt hvordan betingelserne forventes at se ud for de fire efterfølgende dage.

Sponsoreret Bayer Crop Science

Billedet herover er fra den 21. februar 2022, og her er det tydeligt, at især de sydlige og kystnære områder har det lidt lunere og det gjorde, at vinduet for Cossack-behandlig var åbent på dagen. "Umiddelbart kan man synes, at de har det let i de milde områder, men man skal også huske, at der er mere vækst i ukrudtet", forklarer Søren og fortsætter: "Hvis ens område er orange, er der ingen eller minimal vækst, så her er der sådan set ikke noget, der løber fra én. Men fælles for alle er, at uanset hvor man er i landet, så skal man passe på med ikke at sidde for længe på hænderne, når ens postnummer er grønt".

Kombiner egne erfaringer med Cossack-Vejret

På billeder herunder er fire af de måske mest kendte problemgræsser. Hele tanken er, at for at få den bedst mulig effekt skal vi have fat i dem, mens de stadig er små. Det giver den bedste effekt, hvor færre eller ingen planter kommer igen, og derved mindskes presset på eventuel resistensudvikling også. Særligt agerrævehale og væselhale er allerede ved at være løbet fra os, hvis de når den størrelse længst til højre.

Sponsoreret Bayer Crop Science

Billede: Fra oven og ned,- problemgræsser i 3 størrelser. Væselhale, agerrævehale, rajgræs og enårig rapgræs.

Sponsoreret Bayer Crop Science

Billede: Klimaforhold 2021 for henholdsvis Sørvad og Guldborgsund, og hvordan "Cossack Vejret" havde reageret

Hvis vi ser på dataen herover fra sidste år, er den faste gule- og grå linje væksten i græsukrudtet (målt i graddage) for henholdvis Sørvad (Cossack forsøg i 2021) og Guldborgsund. Når den stiplede orange- og prikkede blå kurve er oppe i det grønne felt, svarer det til, at betingelserne er gode for køre med Cossack.

I slutningen af februar i 2021 var der faktisk tilstrækkelig vækst begge steder til, at modellen gik i grøn, men efterfølgende blev det koldt, og væksten gik helt i stå hen til omkring den 20. marts (undtagen den 14. marts ved Guldborgsund). Derfra var resten af foråret 'grønt' ved Guldborgsund, mens Sørvad havde 12 dage i starten af april, hvor der lige akkurat ikke var vækst nok. Det kan også ses af den gule linje, der går forbi den grå, inden der igen kom gang i væksten i Sørvad.

Som man kan se, bliver det selvfølgelig meget 'sort på hvidt', om der er gode betingelser eller ej, og det er måske ikke altid sådan ude i virkeligheden. Derfor skal man heller ikke lægge sine egne erfaringer på hylden, men man kan måske supplere dem med kortet.

"Nu er der er ikke to år, der er ens, så hvem ved, om vi får et meget koldt forår. Hvis vi ikke gør, så tror jeg, at vi alle steder i Danmark vil komme til at se mange gode muligheder for Cossack-behandlinger i løbet af marts, og så er vi kommet godt og sikkert i gang med ukrudtsbekæmpelsen i 2022", afslutter Søren.

Faktaboks

  • Tjek dit Cossack-Vejr her: https://bit.ly/3tkGWQQ
  • Cossack-Vejret opdateres hver nat via modellen og vejrdata fra IBM, The Weather Company
  • Cossack-Vejret ser efter "vinduer" med god vækst i ukrudtet - det vil sige to dage før-, selve sprøjtedagen og tre dage efter
  • Hvis vejrudsigten ændres for det kommende døgn, vil anbefalingen automatisk ændres, så husk at tjekke Cossack-Vejret på dagen for den planlagte sprøjtning
  • Se aktuelle Cossack-løsninger inklusiv doseringer her: https://bit.ly/3hfpY0r

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, Bayer, ukrudsbekæmpelse, græsukrudt, vintersæd, sprøjtevindue, digitalt værktøj

Betalt indhold af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.