Sponsoreret af BASF
Nyt effektivt våben mod septoria på vej
Bekæmpelse af Septoria i hvede er et stadigt stigende problem. Men nu er der hjælp på vej.

Septoria regnes for at være den vigtigste svampesygdom, når du dyrker hvede. Septoria optræder hvert år i forskellig grad, afhængigt af sortens modtagelighed, nedbørsforhold og geografisk lokalitet, og udbyttetabet kan være betragteligt – over 3 t/ha, hvis det går rigtig galt.

I flere år har vi kæmpet med, at de svampemidler der i dag er til rådighed i Danmark, gradvist har mistet effekten, og der derfor kræves højere doseringer og flere sprøjtninger for at få en acceptabel bekæmpelse end tidligere. Den samme udvikling er set i landene omkring os.

Tabet af effekt skyldes, at svampen udvikler nedsat følsomhed overfor de svampemidler, som prøver på at slå dem ihjel og gradvist udvikler resistens gennem mutationer i virkningsstedet.

Men nu er der snart hjælp på vej.

Revysol® er et nyt svampemiddel fra BASF, som er på vej til det Danske marked. Det aktive stof (mefentrifluconazol) blev optaget på EU’s positivliste i marts, og allerede i juni blev det første produkt godkendt i England. Efterfølgende har flere Europæiske lande godkendt produkter indeholdende Revysol®.

Det er den første isopropanol trizol og adskiller sig fra de gamle triazoler på flere områder. Først og fremmest bekæmper Revysol® den septoria, som de gamle triazoler ikke længere kan kontrollere. Det særlige isopropanol led gør det muligt for molekylet at antage forskellige konfigurationer (Flexi-Power) og effektivt blokere syntesen af ergosterol – også hvor der findes CYP51 mutationer.

Revysol® har været afprøvet i Danmark siden 2014 og forsøgene bekræfter, at der er et kvantespring på vej i bekæmpelsen af septoria – især når der sammenlignes direkte med de gamle triazoler som f.eks. prothioconazol.

Foto BASF: T.v. Proline - t.h. Revysol


I forsøget fra Århus Universitet (Flakkebjerg) i den modtagelige sort Cleveland er der sprøjtet to gange - den 9. og 29. maj - med ½ dosering af henholdsvis Proline® og Revysol®. Billedet er taget den 30. juni, ca. fire uger efter den sidste sprøjtning, og den visuelle forskel er meget tydelig. Merudbytterne for svampebekæmpelsen var 4,3 hkg/ha for Proline® og 26,4 hkg/ha for Revysol®. Der blev høstet 78,0 hkg/ha i ubehandlet.

Revysol® optages meget hurtigt i plantevævet og stopper endnu ikke synlige angreb af septoria i op til 12-15 dage efter infektion. Den meget stærke kurative virkning giver i praksis større fleksibilitet omkring sprøjtetidspunkt og flere sprøjtedage til rådighed i travle perioder eller under vanskelige vejrforhold.

Efter indtrængningen lagres hovedparten af Revysol® i depoter vel beskyttet inde i bladet. Herfra frigives der langsomt og løbende aktivt stof til plantevæv og saftstrøm over en periode på fem-syv uger, og sikrer dermed en langvarig beskyttelse.

I Danmark har BASF søgt om godkendelse af produktet Balaya®, der udover Revysol® også indeholder det aktive stof pyraclostrobin, som allerede kendes fra bl.a. Comet Pro og Viverda. Der forventes en godkendelse i god tid i forhold til planlægning og udarbejdelse af sprøjteplaner til næste sæson.

Balaya® har rigtig mange anvendelsesmuligheder i både hvede, byg og rug, men den primære interesse kredser selvfølgelig omkring bekæmpelsen af septoria i hvede, hvor Balaya® helt oplagt kan anvendes til beskyttelse af både faneblad og aks.

Proline er et registreret varemærker tilhørende Bayer Crop Science.

Emneord sponsoreret, BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.