Nyt gratis værktøj skal skubbe på integreret ukrudtsbekæmpelse

Et helt nyt digitalt værktøj kan hjælpe landmænd med at planlægge ukrudtsbekæmpelse med reduceret brug af pesticider. Værktøjet med navnet IWM Tool er et af resultaterne fra et fem år langt europæisk projekt om integreret ukrudtsbekæmpelse.

Et nyt og gratis digitalt værktøj ligger nu klar til at hjælpe landmænd og konsulenter med at praktisere integreret ukrudtsbekæmpelse.

Værktøjet er udviklet af det hollandske Wageningen Universitet i samarbejde med 37 europæiske universiteter, foreninger og private firmaer, herunder Aarhus Universitet, Seges Innovation, VKST og Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark.

Det fortæller Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Værktøjet har fået navnet IWM Tool og kan findes her

IWM Tool samler den eksisterende viden om forskellige metoder og tilgængelige værktøjer for integreret ukrudtsbekæmpelse. Værktøjet er udviklet som en hjælp til landmænd og rådgivere, så de kan udforme ukrudtsbekæmpelsesstrategier, der passer til deres specifikke behov. 

Gratis og nemt at tilgå

IWM Tool er meget nemt at bruge, ifølge udviklerne. Grundlaget for værktøjet består af fem grupper: 

  • Forskellige dyrkningssystemer
  • Valg og etablering af sorter
  • Forvaltning af mark og jordbund
  • Direkte bekæmpelse
  • Overvågning og evaluering

Som bruger kan man vælge, hvilken type afgrøde, man har på marken, hvilken form for ukrudt man ønsker at bekæmpe, og derefter vil man få et overblik over en række forskellige metoder, der bekæmper ukrudtet på forskellige stadier i deres livscyklus.

Hver metode er beskrevet nøje, så de er lette at forstå og implementere i landmændenes egen bedrift. 

- Det er et værktøj, hvor man i princippet selv vælger, hvad man er interesseret i at vide mere om, og så finder man forslag til en eller flere løsninger, der kan bygges ind i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.

- Det er nemt og lige til at gå til, og så er det endda gratis at bruge, fortæller seniorrådgiver Mette Sønderskov fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Hun fortæller, at forskerne fra Wageningen Universitet testede værktøjets brugervenlighed på en lille gruppe slutbrugere, da værktøjet blev udviklet, og at gruppen var glade for værktøjet.

Mål: Halvering af pesticidforbrug inden 2030

Baggrunden for at udvikle værktøjet er, at EU har et mål om at reducere forbruget af pesticider med 50 procent inden 2030. Derfor har der i de senere år været stor fokus på integreret plantebeskyttelse.

Når det kommer til ukrudt har fokus hovedsageligt været på at forbedre pesticidernes effekt eller at erstatte eller supplere dem med mekaniske behandlinger i marken. 

I de sidste fem år har et stort projekt, Horizon 2020-projektet IWMPraise, gennemført et stort antal forsøg med en bred vifte af metoder, der kan bidrage til integreret ukrudtsbekæmpelse.

Dette er sket i et samarbejde mellem forskere, landbrugsrådgivere og producenter af ukrudtsbekæmpelsesudstyr.

IWM Tool er netop baseret på koncepter fra IWMPRAISE-projektet.

- Der er behov for et paradigmeskifte i forhold til, hvordan vi håndterer ukrudt i landbruget. Fokus har alt for længe været på enkelte behandlinger indenfor en enkelt vækstsæson.

- Der er behov for en mere omfattende tankegang, hvor vi fokuserer på mere end en vækstsæson og dermed flere afgrøder og ukrudtsarter af gangen. Det er det, vi har arbejdet med i IWMPraise de sidste seks år, fortæller professor Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi, der koordinerede IWMPraise projektet.

- Vi har ikke alene undersøgt mange individuelle metoder, der kan hjælpe os i den rigtige retning. Vi har også udviklet et helt konkret og meget brugervenligt værktøj, der kan hjælpe landmænd og rådgivere med at planlægge deres ukrudtsbekæmpelse og indarbejde mange flere tiltag, der kan forebygge ukrudtsproblemer, implementere ikke-kemisk bekæmpelse og minimere frøkast og opbygning af jordens frøpulje, siger han. 

Faktaboks

Mere viden

  • Udover IWM Tool har forskerne har også udviklet en række værktøjsark (Tool Sheets), der beskriver både eksisterende og nye metoder.  Hver metode har sit eget ark, hvor metoden er beskrevet i detaljer og vurderet i forhold til, hvor let den er at bruge, og hvor effektiv den er. Alle ark er at finde på projektets hjemmeside. 
  • Det fulde overblik over de udførte forsøg får man ved at dykke ned i IWMPRAISE projektets fire booklets. Hver booklet beskriver forskellige forsøg udført i projektets syv partnerlande og resultaterne herfra. 
  • Projektet har også resulteret i mange videnskabelige publikationer og internationale samarbejder, der nu videreføres i nye projekter om integreret plantebeskyttelse.  
  • Læs mere: Publikationen ”An Integrated Weed Management framework: A pan-European perspective” er udgivet i European Journal of Agronomy, (Vol 133, 126443). Den er skrevet af Marleen Riemens, Mette Sønderskov, Anna-Camilla Moonen, Jonathan Storkey og Per Kudsk. Læs mere om projektet og resultaterne her. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.