Omkostninger til god afvanding er betalt på ét år
God afvanding er altafgørende på de inddæmmede arealer på Overgaard Gods. Derfor er maskinerne lige nu i fuld gang med at jævne jord ud og fræse grøblerender på 28 hektar.

Umiddelbart kan det lyde dyrt, når man vælger at undlade at så 28 hektar vårsæd for at dræne jorden midt i vækstsæsonen.

På Overgaard Gods giver det dog rigtig god mening.

Vand er nemlig den vigtigste forudsætning for at avle gode udbytter på de 1.000 hektar, som i 1963-1965 blev inddæmmet fra Kattegat.

Derfor er driftsleder Morten Kjærgaard og et par traktorførere lige nu i gang med at planere to marker, så jordoverfladen er fuldstændig jævn. Efterfølgende fræses 45 cm dybe grøblerender, som fører ud til kanaler langs foragrene på markerne. Dermed kan vandet ledes bort i perioder med overskudsnedbør og tilbageholdes i tørre perioder i vækstsæsonen.

Med en rodzone på blot 40 cm er styringen af vandstanden på de inddæmmede arealer afgørende for at kunne færdes på arealerne og avle gode udbytter

Det betaler sig

For Morten Kjærgaard er der ingen tvivl om, at der er god økonomi i at sikre en god afvanding på de inddæmmede arealer, også selv om det betyder, at der ikke bliver høstet en afgrøde på markerne i et enkelt år.

»To mand kan planere og grave grøblerender på 5-7 hektar på en dag. Dermed koster det ca. 3.000 kroner pr. hektar«, siger Morten Kjærgaard.

Han ville have sået vinterhvede på de 28 hektar, der nu jævnes og bliver lavet grøblerender på. Det var dog for vådt, og nu er han glad for, at han ikke gjorde forsøget.

»Det ville helt sikkert ikke have overlevet, da der har stået blank vand på en del af arealet hele vinteren. Nu gør vi markerne klar, så vi opnår en god dyrkningssikkerhed fremover«, siger Morten Kjærgaard.

Han tilføjer, at der bliver sået efterafgrøder på arealet, så snart de er færdige med at lave grøblerender. Det giver liv i jorden og mulighed for at så vinterhveden tilstrækkeligt tidligt til, at det kan reducere efterafgrødekravet til den kommende vækstsæson.

»Fremover kan de 28 hektar indgå i sædskiftet på linje med de øvrige marker, hvor vi dyrker korn, raps og rajgræs til frø«, siger Morten Kjærgaard.

Han tilføjer, at de i alt 180 kilometer åbne grøblerender på Overgaard Gods oprenses en gang årligt for at sikre en god vandføring.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.