Omsåning af vintersæd: Her er de tre vigtigste ting, du skal tjekke

Udfordringen ved at vurdere omsåning er, at vi hverken kender forårets vækstbetingelser for den nuværende afgrøde eller for en alternativ afgrøde.

Af Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent, LMO

Efteråret har været vådt med sen såning, og vinteren har på det sidste været hård ved afgrøderne på marken. Det betyder at der i nogle tilfælde skal sås om.

Udfordringen ved at vurdere omsåning er, at vi hverken kender forårets vækstbetingelser for den nuværende afgrøde eller for en alternativ afgrøde. Marker i farezonen skal sættes i gang nu med 80-90 kg N pr. hektar.

1. Vurder forholdene på din bedrift

Forholdene på din bedrift og mark er afgørende for beslutningen.

Har du god kapacitet og kan så en vårafgrøde senest den 10. april, er der basis for et godt udbytte.

Efter den 10. april viser forsøg, at udbyttet i vårbyg falder med ca. 60 kg for hver dag såningen udsættes og efter 1. maj er det ca. 100 kg pr. dag. I havre, hestebønne og vårhvede er tabet ca. det dobbelte. For hestebønne og vårhvede er tabet skønnet.

Først i april skal den tvivlsomme mark vurderes.

Erfaringer viser, at vinterbyg skal have busket sig fra efteråret og være i god vækst for at give et tilfredsstillende udbytte. Tidlig høst i forhold til såning af raps er ikke indregnet.

Hvede, triticale og specielt rug kan være meget tynd og give et tilfredsstillende udbytte. Forsøg i hvede viser, at 200 gode planter pr. kvadratmeter giver fuldt udbytte, og ved 100 gode planter pr. kvadratmeter kan det normalt ikke betale sig at så om.

2. Isåning eller omsåning?

På ejendomme, hvor kornet opfodres, vil isåning vil være oplagt. Isåning vil være bedst med en skiveskærsmaskine, hvis der er et rimeligt antal planter, som skal bevares.

Hvis afgrøden skal sælges til grovvaren, må der forventes en lavere pris for blandsæd, og i den situation vil det oftest være en god ide med omsåning. Ved salg af maltbyg, grynhavre, brødhvede og fremavl er reel omsåning et must. Husk nedvisning med glyfosat inden opharvning.

Ved omsåning er årsagen oftest et for vådt såbed og dermed en kompakt jord. I så fald skal løsnes dybere end normalt, det vil sige i 15 til 25 cm afhængig af forholdene. 

3. Hvor er dit ligevægtsudbytte?

Mange har i år et endnu større areal med vårsæd, og er derfor endnu mere presset på kapaciteten.

Såningen kan derfor blive udsat af den grund og give endnu mindre udbytte. Dermed bliver det relevant at lade flere marker stå til fordel for en sen sået vårafgrøde.

Vær realistisk i forhold til vurdering af udbyttepotentialet i de afgrøder som skal sammenlignes.

I tabel 1 kan du se ligevægtsudbytter. Fx  kan du se, at et udbytte i hvede på 60 hkg skal kunne opvejes af et udbytte på 67 hkg i vårbyg til foder for at opnå samme DB2.

Se også andre gode alternativer til foderbyg.

Tabellen siger kun noget om hvede i forhold til vårsæd i situationen, hvor omsåning er på tale. Udgiften som allerede er afholdt i vintersæden er ikke indregnet.

Tabel 1. Ligevægtsudbytter

 


 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.