Opskriften på 570 hektar maltbyg til merpris: Pløjefrit, vanding og sporbarhed
Kjargaarden I/S har siden 2004 opnået en merpris for at levere maltbyg til et japansk bryggeri, som stiller krav om sporbarhed. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i magasinet MARK, april 2018.

Der er ikke overladt noget til tilfældighederne ved dyrkningen af de 570 hektar maltbyg, som Kjargaarden I/S afsætter til produktion af øl i Japan og whisky i Skotland.

»Vi har 320 hektar med RGT Planet og 250 hektar med Propino.

Hvis vi selv skulle bestemme sorterne, havde vi formentlig ikke valgt Propino. Men den efterspørger skotterne til deres whisky, og så leverer vi varen«, siger Steffen Düring, der siden februar har været driftsleder for markbruget på Kjargaarden I/S ved Sunds.

Han bakkes op Jørn Willumsen, der som en af de fire ejere har haft adskillige besøg af de udenlandske opkøbere, som med stor ildhu følger produktionen lige fra såning til tørring og lagring.

Skal have merpris

»Ud over planteavl producerer vi 38.000 slagtesvin og 3.500 slagtekalve. Selvom vi kunne producere en stor del af kornet til kalvene og grisene selv, så har vi valgt at købe foderbyg og specialisere os i at producere maltbyg af en kvalitet, som vi kan opnå en merpris for«, siger Jørn Willumsen.

Han tilføjer, at maltbyggen afsættes gennem et dansk malteri, men at de udenlandske aftagere som et led i deres krav om sporbarhed kræver en rapport med alt fra jordbearbejdning, sådato, gødnings- og sprøjtejournal samt høst, tørring og lagring.

Rette kvalitet

»Gødningsstrategi og vanding er meget afgørende for kvaliteten. Det er vigtigt, at byggen ikke får det for tørt, for så bliver kernerne for spidse, ligesom vi har sværere ved at ramme det rette proteinindhold. Derfor vander vi typisk vårbyggen 3-5 gange«, siger Jørn Willumsen.

Størstedelen af maltbyggen dyrkes pløjefrit efter kartofler.

Forud for såning af maltbyggen nedfældes cirka 100 kg N pr. hektar i form af gylle. Derudover placeres der 100 kg NS 27-4 pr. hektar ved såning, hvorefter nedbør og vejrforhold i foråret afgør, hvor meget NS 27-4 der skal udbringes, efter at vårbyggen er kommet op.

Som noget nyt vil Kjargaarden I/S tildele 5-9 kg N pr. hektar i form af en N 18 bladgødskning ved svampesprøjtningen efter vårbyggens skridning.

»Tidligere har vi tildelt 150 kg NPK 21-3-10 i forbindelse med såning. De nye fosfor-lofter gør dog, at vi bliver nødt til at bruge en NS 27-4 i stedet«, siger Steff en Düring.

Han tilføjer, at maltbyggen sås med en Horsch Focus, som løsner jorden i 22-25 cm, og som placerer halvdelen af gødningen i selve sårillen og resten mellem sårillerne.

»Vi har altid fået vårbyggen godkendt til malt og har over en årrække avlet 60-65 hkg i gennemsnit«, siger Jørn Willumsen.

Han tilføjer, at det hænger sammen med, at kartofler er en god forfrugt.

Han lægger ikke skjul på, at produktionen til de japanske og skotske kunder stiller krav, både i forhold til kvaliteten, som de i høj grad styrer gennem gødningstildelingen og vandingen, og i forhold til lagring af maltbyggen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.