Betalt indhold af Bayer Crop Science

Optimér timingen af din ukrudtsbekæmpelse for at få den bedste effekt

Når græsukrudtet skal bekæmpes, er timingen en vigtig faktor for at få den bedst mulige effekt. Men hvornår er det rigtige tidspunkt at behandle på? Det vil Ivan Kloster fra Bayer give sit bud på i artiklen nedenfor.

Hvert år får vi mange spørgsmål omkring timing af ukrudtsbekæmpelse, og svaret er, at vi skal køre så tidligt som muligt, når der er vækst i ukrudtet og de førstkommende dage efter behandling. Ofte vil det være tidligere, end man tror - især hvis man har sået tidligt i efteråret, og vinteren har været mild. Selv om det lyder enkelt, giver det alligevel anledning til en masse spørgsmål, da især vejret spiller en stor rolle i forhold til at ramme den rette timing.

"I forhold til temperaturen vil det typisk være, når vi har gennemsnitlige dagstemperaturer på 4-6 grader uden hård nattefrost - man skal have fornemmelsen af at have lyst til at gå udenfor", forklarer Ivan og fortsætter: "De første synlige tegn på, at der er vækst i ukrudtet, er, når vi begynder at kunne finde nye hvide rødder på græsserne. Når disse findes, og vi har væksttemperaturer i vejrudsigten de efterfølgende dage uden hård nattefrost, så er det med at komme afsted".


Væselhale med nye hvide rødder

Opfordringen lyder derfor på at prioritere de gode sprøjtedage i den kommende periode for at få den bedst mulige effekt. Det kan måske betyde, at såmaskinen står stille en dag, men det kan være givet rigtig godt ud.

Kom på forkant med græsserne med den tidlige opfølgning

De græsser, der er i fokus ved den tidlige opfølgning, er væselhale, agerrævehale, gold- og blød hejre og rajgræs. For væselhale, agerrævehale og rajgræs starter bekæmpelsen i efteråret, og så følges der op på overlevende planter tidligt i foråret.

Rajgræs er et groft og meget "sulten" græs på kvælstof og vand. Det tager meget plads i marken, så jo før man får rajgræsset væk, jo mindre koster det i udbytte. Sørg for at bruge en dosering, der er tilpasset rajgræs-planternes størrelse. Under billedet er der givet forslag til doser afhængig af størrelsen på rajgræsset.


Forslag til doseringer ud fra rajgræssets størrelse. Fra venstre: fuld dosis 0,93 l/ha Cossack OD - I midten og til højre: 0,75-0,8 l/ha Cossack OD. Til alle tre doseringer tilsættes 0,5 l/ha olie.

Væselhale er svær at bekæmpe om foråret, og behandlingen bør derfor udføres ved førstkommende lejlighed - jo før man kommer afsted, jo bedre effekt. Vi har gode erfaringer med at styrke effekten ved at tilsætte 30 l gødning svarende til max 10 kg N.

Agerrrævehale er nemmere at bekæmpe om foråret end væselhale. For at være på forkant med agerrævehale skal der foretages en effektiv behandling med fuld dosis af enten Cossac OD eller Atlantis OD. Der kan med fordel tilsættes 30 l gødning svarende til max 10 kg N.

Gold- og blød hejre er et kant- og randproblem, der findes langs hegn og lignende. Ofte kan man nøjes med at behandle 5-10 meter fra skel. Den sikreste måde at bekæmpe gold- og blød hejre er en todelt behandling, hvor Cossack OD køres tidligt ud, og 10 dage senere følges der op med et andet græsmiddel. Hvis der kun køres én behandling, anbefales 0,9 l/ha Cossack OD + kvælstof. Her er det vigtigt at komme tidligt afsted.

Enårig rapgræs kan bekæmpes effektivt, også selv om planterne er relativt store. Ved nyfremspiret rapgræs efter efterårsbehandlingen, kan det bekæmpes med 0,5 l/ha Cossack OD i april. Hvis der derimod ikke er lavet en efterårsbehandling, skal bekæmpelsen foretages tidligt i foråret og med lidt højere dosis.

Græsukrudt skal også bekæmpes i vinterbyg og -rug

Når det er forår, rykker rugen hurtigt fra land. Derfor skal man være hurtigt ude med behandlingen, da der kun må anvendes lavere doseringer: 0,45 l/ha Atlantis OD eller 0,6 l/ha Cossack OD.

I vinterbyg er der stærkt begrænsede muligher for at bekæmpe græsukrudt, da der kun er godkendt 50 ml/ha Hussar Plus.

Vejrkort skal hjælpe med optimering af ukrudtsbekæmpelsen

I dette forår sætter vi fokus på at optimere timingen af ukrudtsbekæmpelsen. Til det lancerer vi den første uge i marts et dynamisk verjkort, som via farver angiver, hvornår vejrforholdene er optimale for at behandle med Cossack OD i netop dit område.

Modellen er lavet for at understøtte brugen af Cossack OD, og den bygger på vores forsøg og erfaringer med, hvornår den bedst mulige effekt opnås med Cossack OD. Kortet vil være tilgængeligt på vores hjemmeside: cropscience.bayer.dk

Emneord sponsoreret, Bayer, ukrudtsbekæmpelse

Betalt indhold af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.