Betalt indhold af Adama Danmark

Optimal strategi mod ukrudt i vinterraps

Ved etablering af vinterrapsen, er det nødvendig at overveje, hvordan ukrudtet skal bekæmpes på en effektiv og sikker måde.

0,25 liter Kalif pr. ha inden fremspiring giver en fin bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre og enårig rapgræs

En tidlig bekæmpelse med Kalif er rygraden for ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Se og hør Lars fortælle om hvordan du får den bedste start i rapsen når den skal etableres i efteråret.

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

Vi bringer her en opfølgning på historien fra 2017 fra Niels Brink, Kjellerup.

Niels Brink dyrker 200 hektar med vinterraps og vil også i år bruge Kalif 360 CS, der er en økonomisk attraktiv løsning  som giver en sikker bekæmpelse af ukrudt uanset vejret henover efteråret.

”Det varer ikke længe, før vinterrapsen skal sås. Derfor er det nødvendigt, som altid, at overveje, hvordan ukrudtet skal bekæmpes på en effektiv og sikker måde.

Prisen for at bekæmpe ukrudtet er selvfølgelig også vigtig og skal med i overvejelserne, fastslår Niels Brink.

Han driver omkring 800 hektar fra Vinderslev Østergaard ved Kjellerup. Normalt har han fire afgrøder, nemlig omkring 250 hektar vårbyg, 150 hektar vinterbyg, 200 hektar vinterraps og 200 hektar vinterhvede.

Med det store areal betyder 100 kroner ekstra pr. hektar til bekæmpelse af ukrudt i vinterrapsen, meget på bundlinjen.

Vejret er en afgørende faktor. Vi er nødt til at se på hvilket ukrudt, der skal bekæmpes og hvilke løsninger, der er bedst til det ukrudt, der er i mine marker” forklarer Niels Brink.

”Vi har meget vekslende jord. Noget er ufarbart, når den er våd, derfor vil vi gerne passe på.  Vi skal ikke alene satse på løsninger, som kan ende med at ødelægge jordstrukturen, fordi markerne er for våde til at køre i.  Det har vi oplevet med Kerb, fremhæver han.

Derfor er han stadig tilhænger af en løsning, hvor der anvendes et ukrudtsmiddel med aktivstoffet clomazone (som Kalif 360 CS). Med det middel får vi lagt et godt fundament, og sprøjtningen skal bare udføres, inden rapsen spirer frem” konstaterer han.

PAS ISÆR PÅ ENÅRIG RAPGRÆS

I sæson 2017 blev midlet Belkar, der indeholder aktivstofferne picloram og halauxifen-methyl, lanceret.

”Det er et spændende produkt, som er godt at have i baghånden. Men det skal bruges på et tidspunkt, hvor vi har travlt med andre sprøjtninger og kan ikke tankblandes med de øvrige midler, vi bruger i vinterraps” påpeger Niels Brink.

Belkar har ingen effekt på enårig rapgræs, som Niels Brink ønsker at bekæmpe effektivt allerede fra rapsens fremspiring.

Kamillerne er derimod ikke det store problem, og de kan klares med Matrigon i foråret.

- Storkenæb og hejrenæb døjer vi heller ikke med, fortæller han.

Eventuelt spildkorn kan ordnes med græsmidler som Agil 100 EC eller Focus Ultra.

FÆRREST MULIGE OVERKØRSLER

Niels Brink er meget bevidst om, at hans planteavl skal have størst mulig bundlinje.

”Fordelen ved at anvende et middel med aktivstoffet clomazone (som Kalif 360 CS) er, at der senere kan vækstreguleres og køres med et middel mod spildkorn/græsser i en tankblanding.

”Belkar kan ikke blandes med midler mod græsser samt midler til vækstregulering og svampebekæmpelse. Dermed vil brug af dette middel oftest føre til en ekstra overkørsel, hvis det ellers overhovedet er muligt at køre på det sene tidspunkt”

”Derfor holder vi os til det velkendte, der både har den ønskede effekt på ukrudtet, og tilligemed er mindst 150-200 kroner billigere pr. hektar. Hvis vi derimod ikke bruger et middel med clomazone lige efter såning, er vi tvunget til at bruge Kerb mod enårig rapgræs. Det øger min udgift yderligere med 340 kroner pr. hektar” konkluderer Niels Brink.

HVAD SIGER RÅDGIVERNE?

Uddrag fra Seges: Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i dit kendskab til de enkelte markers ukrudtsflora. Se bekæmpelsesforslag for efterår og forår.

Det er allerede ved såning relevant at træffe en stratetisk beslutning, om der skal satses på en ’clomazon-strategi’, en strategi med Belkar, eller en kombination af disse.

Læs den aktuelle update fra marken juli 2019 lige her

 

Emneord sponsoreret, Adama

Betalt indhold af Adama Danmark

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.