Over 40 landmænd mødte op i Landsretten i dag
Værnenge-sagen er sat i gang i dag, onsdag.

I dag er over 40 landmænd mødt op i Viborg. De mange landmænd er lodsejere ved Værneengene, der ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord og strækker sig ind i fjorden.

Landmanden, der har lagt sag an med støtte fra Landbrug & Fødevarer, er Niels Jørgen Madsen, som ville omlægge 10 hektar græs til græs. Det er tilladt i fredningsbestemmelserne, som landmændene frivilligt indgik i 1991.

For halvandet år siden gik Natur- og Miljøklagenævnet imidlertidig imod de gamle aftaler, fordi der er tale om et paragraf 3-område, når landmændene har ladet området vokse som eng uden at pløje. Det har de gjort med tillid til, at fredningsbestemmelsen fra 1991 tillod dem at gå tilbage til almindelig drift, når aftalen udløb for nogle år tilbage.

Det gør Claus Christensen, formand for Sydvestjysk Landboforening, harm.

"Det er jo vigtigt, at når man som lodsejer laver en aftale med offentlig myndighed, så kan have tillid til, at det bærer igennem," siger Claus Christensen.

"Nu taler mange politikere om, at de gerne så flere landmænd indgå frivillige aftaler. Der kunne jeg godt tillade mig at sige, at det er da ikke mærkelig, hvis man ikke kan have tillid til det, de siger," fastslår Claus Christensen.

For landbrug, der har arealer, som passer nøje med deres nuværende husdyrstilladelse, kan sagen have stor betydning, eftersom de kan blive tvunget til at ændre på deres produktion.

Kan koste skatteborgerne, hvis landmænd taber eng-sagMark Mandag 27. april 2015 · 15:23

Fugleliv ikke lide overlast

Han mener ikke, at det rige fuglelivet i de cirka 2000 hektar Værnenge vil lide overlast ved, at landmænd omlægger fra græs til græs, som tilladt i fredningsbestemmelsen.

"Det tror jeg ikke, de har ret i. Den antagelse ville jeg måske give dem ret i, hvis alle 2000 hektar blev pløjet samtidigt. Men sådan er det jo ikke. Det er enkelte, få arealer, der ville blive lagt om ind imellem," siger Claus Christensen.

Principiel sag for L&F

For Landbrug & Fødevarer er det principielt, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke på ene den side udarbejder en række fredningsbestemmelser i en afgørelse fra 2004 for så i 2014 at træffe en anden afgørelse, der går i modsat retning.

"I L&F forstår vi godt, at lodsejerne viser så stor interesse for denne sag. Ingen har glæde af, at området springer i krat og vildt, så fuglene ikke kan finde føde. Det er derfor vi støtter omlægning fra græs til græs i henhold til fredningens bestemmelser," siger Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Landbrug & Fødevarers vurdering går nævnet med afgørelsen langt videre end det, fredningen for området tillader i fredningskendelsen fra 2001, som også blev indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. I fredningssagen tillod nævnet imidlertid, at arealerne må omlægges i hidtidigt omfang med rensningsafgrøder.

Der ventes dom om otte uger.

Opdateret med kommentarer fra Claus Christensen og Lone Andersen.

Faktaboks

Landmanden Niels Jørgen Madsen, Sommergaard, lagde for halvandet år siden sag an mod Miljø- og Naturklagenævnet, som i sagen repræsenteres af Kammeradvokaten.

Sagen drejer sig, om et areal på ca. 10 ha beliggende i et Natura 2000-område. Arealet har været omfattet af en række frivillige naturbeskyttelsesaftaler siden 1991.

Niels Jørgen Madsen ønsker at omlægge fra græs til græs, hvilket han anmeldte til Ringkøbing-Skjern Kommune i marts 2012. Nogle måneder senere godkendte kommunen omlægningen, mod at han etablerede rensningsafgrøder. Danmarks Naturfredningsforening klagede til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Nævnet ophævede afgørelsen og bad kommunen behandle den igen. Niels Jørgen Madsen fik igen tilladelse.

I april 2014 afgjorde klagenævnet, at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt, at omlægning kræver en dispensation, fordi der ikke efter nævnets opfattelse har været en regelmæssig drift.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.