Overblik: 10 såmaskiner med udstyr til gødning - vælg samsåning eller separat placering

Der er fordele ved at placere gødning separat, men tildeler man kun den halve gødningsmængde med såsættet, er samsåning ofte ok. Se oversigten med gennemgang af nøgledata for ti forskellige såmaskiner med gødningsudstyr.

Når det gælder placering af gødning med såsæt, har man i grove træk to løsninger at vælge imellem.

Gødningen kan enten nedfældes separat af et ekstra sæt tænder eller skive- skær - eller den kan udsås i samme skiveskær, som sår kornet. Med andre ord samsår man her en blanding af korn og gødning i omtrent samme dybde.

Samsåning kan også ske med en traditionel såmaskine, hvis korn og gødning er blandet i tanken på forhånd.

I dette overblik kigger vi dog udelukkende på såsæt, der har en separat beholder til gødning og derfor i alt to doseringsenheder. De giver en større fleksibilitet, da man frit kan ændre gødningstype og mængder uafhængig af kornsåningen.

Gødningsmængden bestemmer systemet

Om man foretrækker samsåning eller separat placering afhænger navnligt af, hvor store gødningsmængder man ønsker at tildele.

Fuldgødskning i sårillen er bandlyst grundet svidningsskader, så denne opgave kræver et såsæt med separat placering af gødningen.

Den såkaldte placeringseffekt, som kan give en til tre hektokilo højere udbytte i vårbyg, kan dog opnås ved placering af blot den halve kvælstofmængde eller mindre. Herved sikres samtidig en rimelig kapacitet under såningen.

Derfor vil samsåning være tilstrækkelig i mange tilfælde, så længe man ikke vil lægge gødningen ekstra dybt eller imellem sårækkerne. For eksempel i forbindelse med såning af raps.

Pløjefri og pløjere har forskellige krav

Skal såsættet overvejende køre i pløjet jord, er mulighederne for jævning forrest på maskinen med en crossboard vigtige, ligesom størrelsen og derved bæreevnen på pakhjulene.

Hos de pløjefri er det maksimale skærtryk vigtigt, ligesom trykruller eller efterharven, der skal lukke sårillerne i svær jord.

Sten og transport kan være en prøvelse for pakhjulene. Undersøg også om maskinen må køre på vej med fulde tanke.

Og er der planer om at kunne graduere udsæd og gødning via tildelingskort, så vær sikker på, at maskinen kan dette. Eller kan opdateres til det uden de store ændringer.

 

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 1 AF OVERSIGTEN

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 2 AF OVERSIGTEN

Redaktionens deadline for denne artikel: Februar 2019

Bemærk, at oversigten er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet med alle såmaskiner med gødningsudstyr, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre maskiner på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: post@landbrugsmedierne.dk

Faktaboks

Fem gode råd

  • Fastlæg om du vil kunne nøjes med samsåning eller kræver separat placering af gødningen.
  • Undersøg, om maskinen kan udbringe den ønskede mængde gødning til din arbejdshastighed.
  • Husk, at nogle såsæt ikke må køre på vejen med fulde tanke.
  • Få en garanti på, at maskinen kan opgraderes til gradueret tildeling, hvis det er i planerne.
  • Overvågning af såslanger er ingen dårlig idé ved gødningsplacering.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.