Overraskende opdagelse gør det nemmere at klimatilpasse plantesorter

Internationalt samarbejde mellem forskere har vist, at panters stamceller ikke tåler for meget ilt.

Lave iltkoncentrationer er nødvendigt for at sikre den fortsatte udvikling af nyt væv i planter.

Det viser ny forskning udført i et internationalt samarbejde imellem forskere fra Danmark, Italien og Tyskland, skriver Københavns Universitet, Biologisk Institut i en pressemeddelelse.

Forskernes opdagelse er netop publiceret i det internationale tidsskrift, Nature.

Konkret kan opdagelsen føre til, at planteforædlere nu kan målrette udviklingen af nye sorter, der er bedre tilpasset til at opretholde produktionen i miljøer, som påvirker iltniveauet i vævet som f.eks. ved oversvømmelser og høje temperaturer.

Ligeså væsentligt er det, at opdagelsen på sigt kan føre til en langt bedre forståelse af, hvordan udviklingen af stamceller fører til dannelsen af nye væv og organer, - noget der allerede har direkte anvendelse inden for medicin, lyder det i pressemeddelelsen.

Iltkoncentration måler i 30 celler

Det siges, at planterne fungerer som jordens grønne lunger, fordi de producerer den ilt, som alle dyr har brug for i deres stofskifte. Et stort træ kan faktisk producere mere end 120 kg ilt om året via fotosyntese.

Set i netop det lys, kan det virke mærkværdigt, at forskerne fra Biologisk Institut på Københavns Universitet sammen med kollegaer fra universiteterne i Aachen og Heidelberg i Tyskland samt Pisa i Italien har opdaget, at kun forholdsvis lave iltkoncentrationer sikrer optimal funktion af planternes stamceller.

Opdagelsen blev muliggjort via et samarbejde med en dansk virksomhed, Unisensei Aarhus, som specialfremstillede verdens hidtil mindste iltsensor til forskerne.

"Sensoren gjorde os i stand til at måle iltkoncentrationen i et område, som blot består af omkring 30 celler, hvilket udgør skuddets vækstpunkt hos de små frøplanter", forklarer professor Ole Pedersen , Biologisk Institut.

"’Stamcellerne ligger beskyttet i et miljø med lave iltkoncentrationer, før de udvikles til nye skud og blomsterstande. Iltniveauet bestemmer i hvilken takt nyt væv udvikles ved hjælp af et protein ved navn ZPR2, der styrer celledeling og differentiering i nyt væv", siger han.

Kendes også fra dyreriget

Det faktum, at det kræver lave iltkoncentrationer at fastholde funktionaliteten hos stamceller er ikke unikt for planter, fortæller Københavns Universitet.

Adskillige stamceller hos dyr, inklusiv humane, stiller samme krav til det omgivende miljø, hvilket man ikke umiddelbart ville forvente, fordi dyr og planter er meget fjernt beslægtede.

Ikke desto mindre, så har uafhængig udvikling i livets historie resulteret i den samme løsning i både dyre- og planterriget, da de små maskiner, som konstant producerer nye stamceller i alle tilfælde ikke tåler for meget ilt i omgivelserne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.