Betalt indhold af BASF

Overse ikke risikoen for udbyttetab i hvede forårsaget af rustangreb!

Gul- og brunrust kan forårsage meget store udbyttetab i hvede, og langt de fleste sorter er modtagelige eller meget modtagelige.

Der er – med god grund – meget fokus på bekæmpelsen af septoria i hvede. Septoria optræder hvert år i forskellig grad, meget afhængigt af især nedbørsforholdene og hvor i landet man befinder sig.

Septoria kan koste over 3 t/ha, hvis man ikke får den bekæmpet i sæsonen. Vi er nu meget afhængige af SDHI-midlerne til denne opgave, da effekten af triazoler som f.eks. Proline og Rubric er mere end halveret de seneste 5 år. Derfor anbefales det altid at vælge et SDHI-middel til den delte aksbeskyttelse, og ikke reducere doseringen for meget, f.eks. ved ”fortynding” med en triazol.

Særligt vigtigt er beskyttelsen af fanebladet, da denne sprøjtning bidrager mest til det samlede merudbytte af sæsonens svampesprøjtninger. Fotosyntesen i fanebladet og akset skal tilsammen levere ca. 60% af kerneindlejringen.

angreb af gulrust
Kraftigt angreb af gulrust.


Glem ikke gul- og brunrust

Når du har fået styr på din septoria strategi, er det en rigtig vigtigt også at tænkte på gul- og brunrust-risikoen,

3/4 af arealet med hvede er dækket af sorter, som er modtagelige eller meget modtagelige overfor angreb af gulrust. Den mest udbredte sort til høst i år er Benchmark, som dækker knap 1/3 af hele arealet med hvede - og den er meget modtagelig overfor både septoria og gulrust.

Kraftige angreb af gulrust kan koste næsten hele udbyttet, så der er god grund til at passe godt på!

Gulrust kan sprede sig som en epidemi, og på meget kort tid ødelægge en hel mark. Derfor skal man være på vagt allerede i det tidlige forår, og der er 0-tolerance i modtagelige sorter.

Brunrust optræder som regel sidste på sæsonen – ofte efter at de planlagte svampesprøjtninger er udført. I 2017 var der flere eksempler på sene og forholdsvis kraftige angreb. De fleste sorter er modtagelige eller meget modtagelige.

Valg af SDHI-middel i hvede

Der vil til sæson 2018 være de samme tre SDHI-midler til rådighed, som sidste år.

SDHI-midler
Uddrag af tabel 29, relativ effekt af godkendte svampemidler i korn, Oversigt over Landsforsøg 2017, side 88


I henhold til ovenstående tabel, er Viverda det mest effektive SDHI-middel mod septoria efterfulgt af Bell og Propulse, som ligger på samme niveau. Viverda er endvidere det eneste svampemiddel i Danmark, som indeholder hele 3 aktive stoffer.

Når det kommer til bekæmpelse af gul- og brunrust, er både Viverda og Bell klart mere effektive end Propulse. Vælger man Propulse til aksbeskyttelsen, må der således påregnes en ekstra omkostning til blanding med f.eks. Comet Pro, så afgrøden også er beskyttet mod rust.

Viverda og Bell kombinerer den bedste effekt mod septoria med den bedste effekt mod gul- og brunrust, så her er man helgarderet og behøver ikke at frygte dyre overraskelser.

Forskellen i effekterne kan måske ved første øjekast forekomme relativt små, som de fremgår af tabellen, men de viser sig tydeligt, når smittetrykket i hveden er højt.

I to Landsforsøg fra 2017 med kraftige angreb af septoria og brunrust i sorterne Torp og Sheriff, var der et ekstra netto-merudbytte på henholdsvis 10,7 hkg og 5 hkg pr. ha ved at sprøjte to gange med 0,55 l/ha Viverda i stedet for 2 x 0,5 l/ha Propulse. Det svarer til en ekstra indtægt på henholdsvis 1124 kr. og 525 kr. pr. ha ved en kornpris på 105 kr./hkg – alene ved at vælge det ene SDHI-middel frem for det andet.

De to forsøg findes omtalt i Oversigt over Landsforsøgene på side 74 og 76.

(Comet Pro, Bell og Viverda er registreret varemærker tilhørende BASF
Propulse og Proline er registrerede varemærker tilhørende Bayer CropScience Rubric er et registreret varemærke tilhørende FMC)

Emneord sponsoreret, BASF, gulrust, brunrust, septoria, hvede

Betalt indhold af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.