P-tester kan afsløre fosformangel

Fosformangel kan koste udbyttetab på 40 procent. Ny P-tester kan vise, om planten mangler fosfor i kritisk periode.

Det koster store udbyttetab, hvis vårbyg mangler fosfor i den kritiske periode fra cirka tre uger efter såning til begyndende buskning.

I et landsforsøg fra Nordjylland i 2017 på en mark med ekstrem fosfor-mangel viste det sig, at udbyttet kan reduceres med helt op til 40 procent, hvis vårbyggen mangler fosfor i den kritiske periode. Forsøget viste også, at en P-tester kan bruges til at klarlægge, om der er fosfor-mangel i marken.

Virkelig interessant

»Det er meget sjældent, at vi ser forsøg, hvor der er så tydelig effekt af, at afgrøden mangler fosfor. Og det er meget interessant, at vi nu har fået et værktøj til målrettet at finde ud af, om afgrøden mangler fosfor«, siger Leif Knudsen, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at fosfortallene i forsøgsmarken i Nordjylland er ekstremt lave, og at udbyttet i både vinterhvede i 2016 og vårbyg i 2017 blev reduceret væsentligt, når afgrøden ikke fik tilført tilstrækkelige mængder fosfor. Derfor er det heller ikke normalt at se så store udslag for fosfor-mangel på andre lokaliteter.

Færre sideskud

»I vårbyg-forsøget blev der placeret en gødning med fosfor i forbindelse med såningen. Derudover blev der tilført fosfor på forskellige tidspunkter frem til buskningen. Det har tydeligt vist, hvor vigtigt det er at tilføre tilstrækkelige mængder fosfor på arealer med lave fosfor-tal«, siger Leif Knudsen.

Han tilføjer, at det i forsøget har været meget tydeligt, at vårbyggen i de parceller, hvor den har manglet fosfor i den kritiske periode, har reageret ved at sætte færre sideskud.

»Normalt vil vårbyg kompensere for færre sideskud ved at udvikle nogle større og tungere kerner. Forsøget fra Nordjylland viser, at vårbyggen ikke er i stand til at kompensere, hvis den mangler fosfor i den kritiske periode. Dog kan vårbyggen kompensere for udbyttet, hvis den kortvarigt udsættes for fosfor-mangel i én til to uger efter etableringsfasen«, siger Leif Knudsen.

Godt værktøj

Normalt vil man udtage jordprøver for at finde ud af, hvor meget plantetilgængeligt fosfor, der er i jorden. Jordprøverne er dog ikke altid pålidelige. Derfor optræder fosformangel også på marker, hvor man ikke forventer det.

»Med fosfor-testeren har vi fået er værktøj, som kan påvise fosfor-mangel. Jeg forestiller mig ikke, at alle landmænd skal anskaffe sig en P-tester, men at det i første omgang bliver en opgave for planteavlskonsulenterne«, siger Leif Knudsen.

Faktaboks

Fosfor i vårbyg

  • Fosfor-tal under 2 nedsætter dyrkningssikkerheden.
  • Et koldt forår kan koste store udbyttetab i vårsæd på marker med lave fosfor-tal.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.