Pas på: Mange sår efterafgrøder i majs for sent

I 2020 skal der etableres flere efterafgrøder end nogensinde før. Dyrker man majs, kan det være en god ide at så efterafgrøder i majsen, da kvælstofudvaskningen fra majs ofte er større end fra korn - og veletablerede efterafgrøder i majs er effektive til at reducere udvaskningen.

»Efterafgrøder skal senest sås i majsens stadium 16, med en såteknik der giver en sikker og høj markspiringsprocent. For hver hektar efterafgrøde, der ikke lykkes, risikerer man fratræk i kvælstofkvoten med ca. 0,8 procentenheder. Det øgede krav kan derfor koste dyrt i kvotenedsættelse, hvis efterafgrøderne ikke lykkedes. Derfor har det aldrig været vigtigere, at efterafgrøderne etableres godt og sikkert«, siger landskonsulent Martin Mikkelsen fra Seges.

Sådan sår du bedst efterafgrøder i majs

Den rette tid at så efterafgrøde i majs er tidligere, end mange tror. Så kom i gang i ordentlig tid og følg disse tips, anbefaler landskonsulenten:

Så efterafgrøden allerede, når majsen har 5-6 blade.

Radså med trykhjul i fire såspor med 12 cm afstand eller tre såspor med 18 cm afstand.

Brug 6-10 kg pr. ha af alm. rajgræs, gerne halv diploid og halv tetraploid alm. rajgræs. Størst udsædsmængde ved dårlig såteknik, tørre forhold og stor andel tetraploid rajgræs. Tetraploid alm. rajgræs vokser hurtigere til end diploid alm. rajgræs, men har dobbelt så store frø og derfor halv så mange frø pr. kg.

Ved sen såning af efterafgrøden (majs 8-10 blade) - brug diploid ital. rajgræs.

Bruger du en god såteknik, og sår efterafgrøden rettidig, kan du forbedre efterafgrøden betydeligt ved at blande cikorie i. Brug fx. en blanding af 6-8 kg alm. tetraploid rajgræs og 0,5-1,0 kg cikorie pr. ha. Cikorie tåler skygge og trives forholdsvis godt i bunden af en tæt majsafgrøde.

Læg 25-30 kg kvælstof pr. ha ud langs rækkerne i forbindelse med radrensning, så kvælstofforsyningen til majsen er tilstrækkelig, selvom efterafgrøden bliver for kraftig. Det er særlig vigtigt, når kvælstofniveauet er lavt, fx. i majs efter flere års majs- eller korndyrkning.

MFO-efterafgrøder dur ikke i majs

Efterafgrøder, der skal opfylde kravet om miljøfokusområder (MFO) bør ikke sås i majs, da det er svært at opnå en tilstrækkeligt dækkende efterafgrøde i majs fra begyndelsen af september. Desuden forsinker MFO-efterafgrøde i majs udbetalingen af støtten. I stedet kan MFO-efterafgrøden være kløverudlæg, etableret i vårbyg til enten modenhed, grønkorn eller helsæd. Brak til erstatning af MFO-efterafgrøde er også en mulighed for nogle, anbefaler Martin Mikkelsen.

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

FAKTABOKS

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.