Pløjefri: Dosér glyphosat efter art og størrelse

Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjefri dyrkning.

Skal man have succes med reduceret jordbearbejdning, skal man kende både ukrudtets art og størrelse. Det skriver Landbrugsinfo.

Hvad enten man harver op før såning eller sår direkte kan det være nødvendigt at bekæmpe ukrudt med glyphosat. Det gælder både etableret og nyfremspiret ukrudt. Kun yderst sjældent kan det udelades, for mange ukrudtsarter kan nemlig godt overleve en gang stubharvning lige efter høst. Undtagelsen er typisk, hvis der er nedvisnet før høst og efterfølgende harvet flere gange.

Dosering skal tilpasses art og størrelse

Hvad skal der så til for at klare ukrudtet?

Småt tokimbladet ukrudt, græsukrudt og spildkorn fremspiret efter stubharvning kan bekæmpes med 360-480 gram aktivstof pr. hektar.

Mange har den opfattelse, at denne dosering er en standarddosering forud for såning i pløjefri systemer. Men doseringen er ikke altid tilstrækkelig på de svært bekæmpelige ukrudtsarter.

En overvintrende toårig art som storkenæb, der har stået i marken siden foråret, kan let overleve en øverlig harvning efter høst. Den kræver en større dosering af glyphosat, da den med sin behårede overflade og pælerod er svær at bekæmpe tilstrækkeligt.

Dosering mod græsukrudt bør også tilpasses afhængigt af størrelse og etableringstidspunkt. Særligt mod væselhale skal der fokus på en høj dosering for at få tilstrækkelig effekt.

I tabllen fremgår Seges anbefalinger af dosering i forhold til art.

Problemarter, hvor dosering skal tilpasses ukrudtets art og størrelse

Ukrudtsart

Anbefalet dosering i gram aktivstof pr. ha

Bemærkning til dosering og størrelse på ukrudt

Spildkorn, enårig rapgræs, nyfremspiret småt ukrudt

360-480

Nyfremspiret efter opharvning efter høst eller en høj effekt af sidste høstårs ukrudtsbekæmpelse

Storkenæb, hejrenæb, snerlepileurt

650-720

Største dosering ved ukrudt fremspiret i foråret i sidste høstår. Laveste dosering ved ukrudt fremspiret sent i sidste høstår

Spildraps

360-720

Laveste dosering på nyfremspirede planter. Størst dosering ved planter fremspiret i sidste høstår

Alm. rajgræs

360-480

Mod store etablerede tuer bør dosis hæves til 720 gram aktivstof pr. ha

Ital. rajgræs

480-720

Størst dosering ved planter overlevet fra sidste høstår

Agerrævehale

480-720

Størst dosering ved planter overlevet fra sidste høstår

Væselhale

1000-1200

Størst dosering ved planter overlevet fra sidste høstår

 

Rodukrudt kræver en anden behandling. Læs mere om bekæmpelse af rodukrudt i stub her.

Additiver

Seges anbefaler altid tilsætning af ammoniumsulfat + spredeklæbemiddel eller NovaBalance. Bekæmpelse af ukrudt forud for såning kræver minimum 24 timers optagelsestid. Effekten og optagelsen er dog helt afhængig af gode forhold fra sprøjtning og timerne frem mod jordbearbejdning. Jo mere dug og fugt, der er om natten, jo ringere kan effekten blive, hvis der sprøjtes om aftenen/natten – modsat en god morgensprøjtning med udsigt til sol resten af dagen. Husk, hvis der er rodukrudt kræves 7-10 dages virkningstid inden jordbearbejdning.

Kilde: Landbrugsinfo

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.