Pløjefri formand: Vi har det samfundet efterspørger
Det pløjefri system forener det bedste fra det konventionelle og økologiske dyrkningssystem. Vi er alt det, samfundet efterlyser, men vi har brug for mange flere midler til forskning og forsøg, lyder det fra FRDK.

"Det er på tide, at vi landmænd selv er med til at udstikke kursen for det moderne landbrug, så vi ikke bare er halehæng på stadig strammere rammevilkår og tidens trends".

Sådan sagde Henrik Terp, formand for FRDK, i sin beretning på FRDKs generalforsamling tirsdag.  

"Og hvad er så det? Ja, det er kort sagt en sund jord, der giver sunde afgrøder. Altså et dyrkningssystem, der både rummer fordele for landmænd og samfund. Hvor der dyrkes effektivt med høje udbytter i høj kvalitet. Og hvor vi samtidig løser samfundsudfordringer som at lagre kulstof i jorden, øge biodiversiteten i agerlandet, hindre erosion, fastholde næringsstoffer i rodzonen, bruge mindre kunstgødning, mindske forbruget af pesticider og øge hastigheden, de nedbrydes med. Altså et meget miljøvenligt landbrug. Et landbrug, som samfundet efterlyser. Og det har vi", sagde Henrik Terp.

Han kalder det pløjefrie dyrkningssystem den tredje vej. En vej der forener det bedste fra det konventionelle og økologiske system.

Det kræver dog viden, at omlægge fra konventionel til pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture som det ypperste. Så der bør være meget mere målrettet forskning og forsøg.

Mindst 12 procent pløjefrit

"Vi er nu oppe på 538 medlemmer. Men vi ved også fra Danmarks Statistiks sommertælling 2016, at der 3.188 bedrifter dyrkede 252.662 ha med ikke-vendende bearbejdning. Altså pløjefrit. Og siden da er jeg sikker på, at arealet er øget en del. Så mindst 12 procent af det danske landbrugsareal i omdrift dyrkes i dag uden brug af plov", sagde formanden.

Det betyder, at FRDK skal have større del i de mange millioner, der bruges på forskning og forsøg - i dag får vi meget mindre end 12 procent.

Det bør ændres hurtigst muligt. Seges har siddet på en stor del af promillepengene, og bliver vi ikke inviteret med her, vil vi lede efter andre alliancer, sagde Henrik Terp. Der opfordrede de mange pløjefri dyrkere til at melde sig i FRDK.

"Kan vi blive flere medlemmer, står vi stærkere i vores lobbyarbejde og faglige og politiske indsats".

Regnskabsåret 2016-17 gav samlet set kun et lille plus, fordi shopFRDK dækkede foreningens underskud.

Så bestyrelsen foreslog en ændret struktur for kontingent, så mindre brug slipper lidt billigere, og de større betaler mere. Kontingent forhøjelsen blev vedtaget med stort flertal.

Medlemmerne er i fokus

Henrik Terp slog fast, at FRDK først og fremmest er medlemmernes forening, der arbejder på at skaffe merværdi for medlemmerne.

"Vi har planer om en certificering af Conservation Agriculture, der kan munde ud i egentlige CA-produkter til merpriser. Vi er også i gang med at undersøge mulighederne for at lave omlægnings- og rådgivningspakker til forskellige typer landmænd. Og vi barsler med lærebogsmateriale til landbrugsskolerne og undervisningsmateriale til børn og unge i skoler og gymnasier".

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.