Planteavler med 2.200 hektar: Rekordstor høst efter omlægning af markbruget

Klitgaard Agro i Nordjylland høstede rekordudbytter i 2019 - på trods af at man året før omlagde markbruget til Conservation Agriculture.

»Efter mange år med reduceret jordbearbejdning har vi de sidste to år praktiseret Conservation Agriculture, hvor vi sår direkte med skiveskær uden at rode i jorden, har mange efterafgrøder og et sundt sædskifte.

Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er fremtidens driftsform«, siger Michael Bundgaard.

Han driver Klitgaard Agro i Hals, Nordjylland, på 2.200 hektar sammen med sin far Anders Bundgaard.

Som så mange andre bedrifter havde de høje udbytter i høst 2019. Men de var ikke bare høje - udbytterne satte faktisk rekord for bedriften i alle afgrøder - på nær frø.

Og det er imponerende set i lyset af, at det kun er to år siden de skiftede driftsform til Conservation Agriculture (CA). Sådan et skifte kan ellers godt påvirke udbytterne i begyndelsen.

Høje udbytter

»Raps gav 4,6 ton pr. ha i snit på 500 hektar. Vinterhvede gav 8,4 ton, vinterbyg 5,9 ton, vårbyg 5,5 ton, havre 5,3 ton, hestebønner 4,9 ton og rajgræs 2,1 ton pr. ha (råvare) i 2019", fortæller driftsleder i marken, Mads Lindemann.

Selvom tørkeåret 2018 havde elendige udbytter landet over, så avlede Klitgaard Agro alligevel seks ton hvede pr. ha i snit i 2018.

»Vi kan virkelig mærke, at jorden har en langt bedre evne til at holde på vandet, og afgrødernes rødder går dybt for at hente vand og næring. Men også at jorden har en meget bedre afdrænende evne«, siger Mads Lindemann.

Det har han et godt eksempel på. I august sidste år var der 14 dage, hvor det regnede hele tiden. Der kom 150-200 mm, og jorden kunne ikke følge med (se foto). Men 7-10 dage efter billedet blev taget, var vandet trukket væk, og de kunne høste uden at lave spor.

»Det viser virkelig, hvor god gennemstrømningen i jorden er«, siger Mads Lindemann.

Vision

Visionen på bedriften er at opnå et økonomisk optimalt udbytte i marken, som tilgodeser miljø, jord og natur, samtidig med at omkostningerne er så lave som muligt.

»Det er bundlinjen, der betyder noget for os - ikke udbytterne - selvom det selvfølgelig er dejligt, når afgrøderne giver godt. Men jo flere omkostninger vi kan spare, og jo mere vi kan gøre i én arbejdsgang, jo bedre«, siger Michael Bundgaard.

Læs meget mere om Klitgaard Agro og Conservation Agriculture i Magasinet MARK, der udkommer på tirsdag, 4. februar.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.