Planteavler med strip-till: Det er gået glat med at så spinat og roer - se videoen

Blog fra planteavlsbedriften: Christian Wibholm dyrker i år 120 hektar, hvor der praktiseres strip-till, altså kun med jordbearbejdning i de striber, hvor afgrøden sås. Her i foråret er der sået strip-till dyrket spinat og roer - og det er gået næsten efter planen. I videoen ses overkørsel med Strip-Cat før såning.

Af Christian Wibholm - fortalt til Stig Bundgaard

Først i påsken fik vi sået alle 80 hektar maltbyg. Det gik fint og efter planen i et godt såbed, der var nemt at lave.
 
Normalt kan vi så vårbyg i marts, men i år blev det altså lidt senere, dog stadig på et tidligt tidspunkt med det kolde og våde forår taget i betragtning og i forhold til resten af landet.
 
Efter vårbyggen fik vi 8.-9. april sået alle 19 hektar spinatfrø samt 11 hektar af vores i alt 119 hektar fabriksroer - for begge rækkeafgrøder det hele på strip-till dyrkede marker. Såarbejdet med vores Gaspardo rækkesåmaskine forløb også efter planen her, indtil vi blev stoppet af regnvejr.
 
Nu er vi ved at være klar igen med sågrejet til anden omgang. Af vårafgrøder mangler vi kun at så 100 hektar fabriksroer, hvoraf 50 hektar er strip-till dyrket med forfrugt hvede og 50 hektar er traditionelt dyrket.. De sidste roer begynder vi at så i dag (20. april).

Normalt kan vi så vårbyg i marts, men i år blev det altså lidt senere.

Ekstra overkørsel med Strip Cat nødvendigt

Det er gået - næsten - helt efter planen med at så de strip-till dyrkede fabriksroer og spinatfrø.
 
I skrivende stund er hverken roer eller spinat dog kommet op af jorden på grund af det relativt kolde vejr, og det er naturligvis for tidligt at erklære etableringen for vellykket.
 
For begge de strip-till dyrkede rækkeafgrøder er markerne behandlet ens her i foråret før såning. Til spinatfrø er forfrugten vinterhvede og til fabriksroerne rødsvingel, hvoraf sidstnævnte marker er lidt mere knoldede, men ikke så det har været et problem.
 
Cirka 10-14 dage før såning er markerne bredsprøjtet med 500 gram glyphosat pr. hektar for nedvisning af spildkorn og andet ukrudt. 
 
Jeg havde håbet på, at jeg kunne nøjes med at overkøre markerne med ringtromle før såning, men fordi sårækkerne har ligget i en lille lavning, ville tromlen ikke have haft effekt på knoldene.
 
Derfor valgte jeg en overkørsel med Strip Cat´en i både roer og spinat-markerne med jordbearbejdning så øverligt som muligt, det vil sige cirka 5 centimeter, for at lave en lille 3-4 cm høj kam i sårækken, akkurat som i kartofler. Se videoen herover. 

Dermed var det muligt, at tromlen kunne jeg knuse lerknoldene ved blot at røre toppen af kammen.
 
Samtidig med såningen er der til både roer og spinat placeret 35 kg N pr. hektar i NS 24-6 i flydende gødning. Begge afgrøder er udsået med normal udsædsmængde. 
 
Spinaten er sået i en dybde på 2,5 cm og et tilstræbt plantetal på 250.000 pr. hektar. Roerne er sået i en dybde på 3 cm og et tilstræbt plantetal på 100.000 pr. hektar.

FØRST JORDMIDLER OG DEREFTER RÆKKESPRØJTNING 

Lige før fremspiring, formentlig i uge 17, er det planen at bredsprøjte spinaten med 0,15 liter Centium + 0,5 liter Proman. Roerne bredsprøjtes med 0,12 liter Centium.
 
Herefter vil jeg udføre første båndsprøjtning med vores 12-rækkede Steketee-sprøjte i begge afgrøder, så snart afgrøden er kommet op af jorden. I alt forventer jeg at udføre tre-fire rækkesprøjtninger mod ukrudt på kimbladstadiet frem mod høst.
 
Med rækkesprøjtning kan jeg spare måske halvdelen af udgiften til de dyre herbicider, som blandt andet Goltix, Proman og Betanal.
 
Mellem spinatrækkerne er det planen at behandle med Pixxaro, som har en rigtig god effekt på bredbladet ukrudt. Desværre kan spinaten kun tåle en meget lille dosis, så jeg vælger ikke at behandle i rækken.

Faktaboks

Christian Wibholm

  • 55 år, ejer af Liselund Gods ved Stubbekøbing, uddannet agrarøkonom
  • 625 hektar, heraf er 195 hektar ejet. 22 hektar blandet skov
  • Primært JB 5-6, også sand- og lerpletter
  • To ansatte: en medarbejder på fuldtid og en medarbejder i flexjob
  • Maskinsamarbejde med bror, Niels Wibholm, der driver barndomshjemmet 40 km fra Liselund. De låner maskiner hos hinanden fx til jordbearbejdning, roesåning og høst  
  • Markplan til høst 2023: sukkerroer (113 ha), vinterhvede (190 ha), vinterraps (120 ha), vårbyg til malt (80 ha), 1. års rødsvingel (40 ha), 2. års hundegræs (34 ha), spinatfrø (19 ha), diverse med brak osv.  

Emneord PLUS, video

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.