Planteavler: Sådan gør jeg for at mindske udledning af klimagas

Hvad kan man gøre for at mindske udledningen af klimagasser fra planteavlen? Det er der mange bud på. I februar-udgaven af MARK, som udkommer 7. februar, fortæller fire landmænd, hvad de vil gøre i den kommende vækstsæson. Annette Dam fra Sunds er en af dem.

Hvordan arbejder du med klimatiltag?

 

Annette Dam, Sunds, 500 hektar med mange kartofler:

- I 2022 brugte vi nitrifikationshæmmere på de arealer, hvor vi udbragte gylle. I år bruger vi både nitrifikationshæmmere på de arealer, der får gylle og flydende ammoniak. Det vil sige 75-80 procent af vores areal, fortæller Annette Dam.

Hun tilføjer, at hun bruger nitrifikationshæmmeren Instinct, som hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat.

- Vi sprøjter det blot ud på jorden forud for udbringning af gylle og flydende ammoniak. Det er let og godt for både klima og vores udbytter.

Udtagning af lavbundsjorder bliver nævnt som et af de mest oplagte veje for danske landmænd til at reducere udledningen af klimagasser. 

Det er en løsning, som Annette Dam allerede gør brug af.

- Vi har braklagt en masse lavtliggende arealer. Det giver en stor klimaeffekt, at vi ikke bearbejder jorden på disse arealer, fortæller hun.

Hun leverer meget halm til varmeværker, og sørger for at opretholde gode niveauer af fosfor og organisk materiale ved at tilføre fibre fra tørstoffraktionen fra biogasanlæg, hvor de separerer den afgassede biomasse.

- På maskinfronten har vi løbende udskiftet maskinerne, så et så lille diesel-forbrug som muligt, ligesom vi har installeret let lys i alle bygninger.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.