Planteavler: Slut med store mængder halm - nu skal vintersæden gødskes ad tre gange
Blog fra planteavlsbedriften: Viggo Nissen Conradsen justerer i år strategien for gødskning af vintersæd, og det skal gerne rette op på balancen mellem produktion af strå og kerner.

Af Viggo Nissen Conradsen - fortalt til Stig Bundgaard

I år har vi valgt at ændre lidt på strategien for gødskning af vintersæden, hvor vi har vinterhvede, vinterrug og vinterbyg.

Markerne med vintersæd er alle sået relativt sent, som vi altid praktiserer det for at undgå blandt andet  havrerødsot, fra midt i september og 10 dage frem.

I efteråret er den eneste gødningstildeling placering af lidt svovlsur ammoniak til vinterbyggen.

Fra to til tre tildelinger i vintersæd

Normalt har vi i tidligere år kørt med to gødningstildelinger i foråret, nemlig en grundgødning i form af 50 kg N pr. hektar i første halvdel af marts, som hurtigt er blevet efterfulgt af en tidlig tildeling af 80-90 kg N i biogasgylle i anden halvdel af marts for at undgå køreskade.

Det har dog især de seneste par år givet en tendens til for meget halm i forhold til kerner, og det vil vi gerne undgå.

I år prøver vi derfor at justere lidt på strategien i vintersæden, hvilket betyder at vi kører med en tredeling af gødningen.

18. marts kørte vi først ud med en grundgødning i form af 27 kg N pr. hektar med NS 27-4.

Lige nu og de kommende to-tre uger tilfører vi 80-90 kg N pr. hektar i biogasgylle, og sidst i april vil vi så, afhængig af hvor hurtig vækstsæsonen forløber, vurdere afgrødernes behov med mulighed for at tildele de sidste ca. 25 kg N pr. hektar - igen med NS 27-4.

Den justerede strategi giver mulighed for at styre den sidste gødningstildeling bedre.

Især marker med rug til brød, hvor vi jo ikke må stråforkorte, kan i nogle år have et mindre behov for N end det planlagte. Og så er det også en gevinst både for miljøet og vores pengepung, hvis vi kan optimere gødskningen.

Forhåbentlig kan vi som en sidegevinst skrue ned på vækstreguleringen i både vinterhvede og vinterbyg.

Såning af vårbyg i denne uge

Vårbyggen, som gerne skal godkendes til maltbyg, starter vi med at så i denne uge, når jorden er tørret af.

Såning sker på pløjet jord og en dags tid efter at gyllevognen har nedfældet gyllen, med en Väderstad Rapid, som placerer 100 kg NS 21-24 pr. hektar.

Til vårbyggen gemmer vi lidt af N-kvoten til senere, og tilfører i slutningen af maj 10-30 kg N pr. hektar i N27, hvis der er behov for det, afhængig af vækst og nedbør.

Faktaboks

Viggo Nissen Conradsen

  • Ejer planteavlsbedriften Nødbjerggård ved Agerbæk, Vestjylland. Blogger til Mark Plus
  • Tre ansatte
  • 800 hektar, heraf er ca. 100 hektar ejet, JB 1 og 3
  • Markplan 2019: Stivelseskartofler, læggekartofler, majs til foder og biogas, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, slætgræs, ital. rajgræs og vårbyg
  • Vandingsmulighed for cirka trefjerde dele af arealet
  • I højsædet er præcision med hensyn til gødskning og sprøjtning, lave omkostninger, brugte maskiner, rene marker og sikkerhed i dyrkningen

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.