Planteavler: Vi placerer 15 kg N pr. ha til vintersæden

På Frølund Agro er man godt i gang med at så vinterbyg og rug

"Efter de høje udbytter, vi har haft i år, er der spist op. Der er ikke mere kvælstof tilbage i jorden. Det kan vi tydelig se på efterafgrøderne, som ikke rigtig vil noget i år.

Vi lægger jord til et stort Sagro forsøg med mange forskellige efterafgrøder, og her er parcellerne, hvor N-fikserende arter indgår, dobbelt så høje som parceller uden N-fikserende arter«, fortæller Anders Rahbek.

Derfor har han i år valgt at placere 15 kg N pr. ha til al vinterbyg, rug og sent sået hvede.

»Vi har sået tre fjerdedele af vinterbyggen. Vi startede først 14. september med hybridbyggen SY Galileoo, da vi har stor fokus på græsukrudt. Derefter fortsatte vi med liniesorten Comeback.

Vi mangler at så 20 hektar vinterbyg, men markerne skal lige ligge et par dage mere, da det er på lidt bedre jord. Vi begynder at så hybridrug i dag af sorterne KWS Serafino og Helltop, hvor vi tilstræber 180 planter pr. kvm«, fortalte han i onsdags.

Pløjer i år

Markerne til vinterbyg og rug er pløjet i år, efter at der sidste år gik fritfluer i rugen, da der kun var dybdeharvet.

»Vores erfaring siger os, at det er en god idé at pløje før vinterbyg og rug. Når det regner hver anden dag, er det også nemmere at lave et godt såbed efter pløjning. Men hveden, som sås efter raps og kartofler, nøjes vi med at dybdeharve«.

Rajgræsudbytte

Udbyttet i alm. rajgræs er opgjort til 2.280 kg tørvare pr. ha. Det ligger noget over gennemsnittet for sorten, siger han.

»Vi høstede rajgræsset med over 30 pct. vand, og det var en god beslutning. Vi havde ingen spild i marken og et super udbytte. Det er første år, vi dyrker rajgræs, så det må være begynderheld«.

Udfordring her & Nu

  1. Halm: »Vi havde 10 hektar halm til at ligge, som vi ikke fik bjerget, fordi der kom så meget regn. Til sidst var vi nødt til at pudse marken af, fordi vi skulle i gang med at så rug«, siger Anders Rahbek.
  2. Frøudlæg: »Alt vores frøudlæg blev lagt ud i vårbyg i foråret. Det har vi været rigtig glade for i år, da det ville have været meget vanskeligt for os at nå at etablere det efter høst i år«.

Faktaboks

  • Anders Rahbek driver Frølund Agro sammen med sin kone Birgit, søn Brian og ansatte Søren Vestergaard.
  • Bor ved Hammerum, Herning. Driver 470 ha med hvede, rug, byg, raps og rajgræs til frø. Alt korn fodres op.
  • JB 1-4. 85 pct. af jorden vandes med gns. 100 mm årligt. 13 vandingsmaskiner. Meget husdyrgødning.
  • Er med i præcisions-pilotprojektet, hvor sidste N-tildeling i vinter-/vårsæd gradueres. Graduerer også udsæd.
  • Producerer 27.500 antoniusgrise under Tulips ’Det gode gårdliv’, hvor grisene har mere plads og mere halm.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.