Plantekongres tager livtag med klimaindsatsen
EU’s klimamål for 2030 skal nås gennem en reduktion af landbrugsproduktionen i almindelighed og kødproduktionen i særdeleshed. Hør den faglige begrundelse på Plantekongres 2017.

Det er primært igennem reduktion af  kødproduktionen, men også landbrugsproduktionen,  at EU’s klimamål for 2030 skal nås.  
På Plantekongres 2017, som holdes i Herning den 17.-18. januar, kan du høre professor Jørgen E. Olesen, fra Aarhus Universitet, fortælle om den faglige begrundelse for de drastiske indgreb – også set i et internationalt perspektiv.

Vanskeligt at sætte tal på udledning

Landbruget bidrager med cirka 20 procent af de samlede danske udledninger af drivhusgasser målt i klimapåvirkning. Men ifølge Jørgen E. Olesen er det er vanskeligt at opgøre udledningen fra landbruget nøjagtigt.
Det skyldes, at landbrugets udledninger kompliceres af, at der også er betydelige udledninger af CO2 i forbindelse med opdyrkning af nye landbrugsarealer.
Til gengæld kan der ved ændring i landbrugspraksis lagres kulstof i jorden, og jorden kan dermed opsuge CO2.
Ændringerne i jordens indhold af kulstof lader sig kun vanskeligt måle, da der er tale om små ændringer i store puljer og disse ændringer også varierer betydeligt inden for forholdsvis korte afstande.
Derfor opgøres udledningerne oftest ved anvendelse af den samme metode, som indgår i de nationale beregninger af udledningerne af drivhusgasser, og som i stort omfang anvender emissionsfaktorer.


 

Vejen til højere udbytter går gennem rødderneMark Fredag 16. december 2016 · 11:49

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.