Planter kan blive bedre til at udnytte luftens kvælstof

Brødr. Ewers A/S tilbyder til foråret et nyt biostimulant-produkt, som øger planters evne til at hente kvælstof i luften og kan give merudbytter på 5-10 procent, oplyser produktkonsulent Kresten Mathiasen.

Biostimulanter, som øger planternes evne til at udnytte kvælstof i luften, bliver i den kommende vækstsæson et tilbud fra grovvareforretningen, Brødr. Ewers A/S.

Grovvareselskabet præsenterer på Agromek et nyt samarbejde med det britisk-amerikanske selskab Azotizc om leverance af produktet Encera, som er en N-fikserende biostimulant til udsprøjtning i planternes stadie 30-32, oplyser produktkonsulent Kresten Mathiasen, Brødr. Ewers A/S.

Andre lande Er Foran EU

I USA, Canada og England er man et par år foran EU med brug af biostimulanter, og erfaringerne er positive.

Nu tilbyder Brødr. Ewers A/S et produkt, som er gennemprøvet på landmandsniveau samt godkendt i EU og Danmark - og som kan leveres fra foråret 2023.

Det har virket længe i laboratoriet

Kresten Mathiasen forklarer, at det under laboratorieforhold længe har kunnet lade sig gøre at få N-fikserende bakterier til at kolonisere ikke-N-fikserende planter som korn, raps og majs. Derved har planterne fået evnen til at udnytte luftens kvælstof.

De senere år er forskningsindsatsen for at få bakterierne til at virke under markforhold intensiveret.

”Der er nogle klare økonomiske og plantevækstmæssige fordele at hente, når man kan opnå en stabil virkning i markafgrøder. Først og fremmest er luftens kvælstof en billig og stabil kilde. Dernæst opnår N-fikserende planter en jævn tilførsel af kvælstof, som varer ved så længe, der er grøn bladmasse,” siger Kresten Mathiasen.

Erfaringer fra Nordamerika og England

- Brugererfaringer fra Nordamerika og England viser, at der opnås 5-10 procent i merudbytte ved normal N- mængde. Det er ved brug af produktet muligt at spare 20-25 procent af den tildelte N-mængde og have samme udbytteniveau i afgrøder som majs, hvede og raps. Planteavleren opnår en positiv virkning i både en- og to-kimbladede arter, siger Kresten Mathiasen.

Encera er registreret ved Landbrugsstyrelsen som biostimulant. Udbringning kan ske med almindelig marksprøjte, og Encera kan således tilføres afgrøden uden investering i ekstra grej, fortæller Kresten Mathiasen.

Faktaboks

Biostimulanter:

  • Er baseret på naturligt forekommende materiale
  • Kan være videreforarbejdet via biologiske processer
  • Booster plantens eksisterende evne til vækst
  • Har ingen direkte effekt overfor sygdoms- og insektangreb
  • Fremmer afgrødekvaliteten og øger næringsstofoptagelsen
  • Gør afgrøder mere effektive i kombination med gødning og planteværn

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.