Direkte såning af hvede: En øverlig jordbearbejdning ingen fordel i år

Agrovi konkluderer på forsøg: Hvordan påvirker øverlig jordbearbejdning fremspiringen af afgrøder og ukrudt i efteråret 2023? 

Af Lene Mathiasen, rådgiver, Agrovi

Efter forårets lange periode med tørke og derefter masser af nedbør og varme i sommer og høst, har mange landmænd oplevet særlig stor fremspiring af ukrudt i markerne.

De sidste par år har vist, at direkte etablering af vårsæd kan være udfordrende, og at en øverlig jordbearbejdning kan forbedre fremspiringen.

Forsøg: varieret udsæd og øverlig jordbearbejdning

Agrovi har i dette efterår lavet en række forsøg med det formål at undersøge, hvordan vi ved direkte såning både sikrer etablering af vinterhvede og samtidig kontrollerer ukrudtstrykket efter en sæson med opformering af både spildbyg og græsser samt to-kimbladede arter. 

I et af forsøgene er vinterhvede sået direkte med en skiveskærsmaskine med tre niveauer af udsædsmængde og to forskellige øverlige jordbearbejdninger, diskharvning og tandharvning, inden såning.

De øverlige jordbearbejdninger er for at fremprovokere spiring af ukrudt og de høje niveauer af udsædsmængder for at vurdere betydningen i forhold til ukrudtet.

Resultaterne blev vist på sidste uges Sund Jord-arrangement som blev afholdt på Aagaard Gods ved Gørlev, Kalundborg, hvor 90 deltagere trodsede regn og rusk og besigtigede den aktuelle situation i marken.

No-till gav bedste fremspiring

Forsøgene viste, at no-till gav den bedste og mest ensartede fremspiring af vinterhveden, og at især tandharvningen giver en lavere markspiringsprocent med større variation i fremspiringen uanset udsædsmængden.

De to niveauer af øverlig jordbearbejdning inden såning, gav som ventet en større fremspiring af ukrudt og især tandharvningen gav større ukrudtsmængde både i antal og størrelse. Især størrelsen af ukrudtet er en vigtig iagttagelse.

Den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse med jordmidler, som blev udført i to niveauer, havde god effekt i alle tre niveauer af jordbearbejdning, det vil sige også der hvor der ligger mange halm- og stubrester tilbage på jorden.

En anden iagttagelse i forhold til ukrudtsfremspiringen er, at der hvor der var udført en jordbearbejdning, var der større variation i de enkelte ukrudtstællinger. 

øget udsæd hæmmer ikke ukrudt

Konklusionen lyder således:

Selv om der ligger meget plantemateriale tilbage på jorden, hvor der ikke har været lavet jordbearbejdning, så er der god effekt af udsprøjtning af ukrudtsmidler med jordvirkning. 

Øget udsædsmængde med op til 25 eller 50 procent kan ikke hæmme mængden af ukrudt i efteråret.

Hvor der er problemer med genstridigt græsukrudt for eksempel væselhale, skal ukrudtsløsningen i hele marken tilpasses de områder i marken, hvor forekomsten er høj og ikke det gennemsnitlige niveau.

Ved etablering af vintersæd under de forhold, vi har haft i år, med rigeligt fugt i jorden fra sommer og høst, men til gengæld en tør og varm periode i september, så ender den jordbearbejdning, der er udført, med at være til ulempe for fremspiringen af hveden.

Den øverlige jordbearbejdning viser dog, hvad der er ”potentiale” for af fremspiring af ukrudt. Derfor følger vi også forsøgsarealet til foråret for at se, om det får betydning for det forårsfremspirede ukrudt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.