Rådgiver: Nemt at finde svage punkter hos grøfter og dræn lige nu

Efter uger med meget nedbør er det lige nu nemt at finde grøfternes og drænenes svage punkter.

Af Carsten Markussen, rådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Der ses nu mange søer på markerne efter uger med særdeles meget nedbør.

Problemerne med afvanding bliver værre og værre. Det ændrede klima har de seneste 20 år vist sig som længere og mere nedbørsrige perioder og tilsvarende lange tørre perioder.

Find dræn og brønde nu

Det er oplagt at få fundet dræn, hoveddræn og drænbrønde nu. Kan man få vandet væk fra marken ved at rense grøfter og drænbrønde samt at få spulet dræn, er det med at få det udført hurtigst muligt.

Det er en god idé at følge drænsystemet til det nærmeste vandløb, hvis det er muligt, for at konstatere om der er forhindringer undervejs, som er årsag til den manglende afstrømning.

Det er altså lige nu rettidig omhu at komme rundt for at iagttage og notere sig i lommebog eller Farmtracking, hvor du synes der ikke burde stå vand eller i hvert fald mindre vand, end der gør lige nu.

Så kan man, når der er tid til det, og når det værste vand er løbet væk, få gjort noget ved det, hvor sand og skidt har fyldt dræn eller grøft op.

Nogle steder skal der spules for at få ordentlig træk igennem. Dræn skal, lige som traktor og mejetærsker, løbende vedligeholdes, så de virker, når man har brug for dem. 

Figur 1. Drændybdens effekt på udbytte

En lille afvandingsgrøft, der blev renset for fire år siden. Det er her tydeligt, at grøften burde være renset op i august måned lige efter høst. Grøften løber til drænbrønd/ hoveddræn, der kan tage meget mere vand.

Find digitale drænkort

At reparere og lægge nye dræn er ikke vinterarbejde. Det sker bedst, når jorden er forholdsvist tør. 

Drænkort på arealet er nødvendigt for at få afvandingen til at fungere igen.

Hvis du ikke har drænkortet på papir, kan der være hjælp at hente andetsteds. Hedeselskabet har digitaliseret gamle drænkort, på de projekter som de har lavet tilbage i tiden. Via dette link, kan der søges oplysninger, hvis det er svært at finde drænrørene: https://www.hedeselskabet.dk/draenkort

Det er også muligt via din landmand.dk at finde disse kort.

Til sommer eller tidligt efterår, når jorden er godt tør, er det tid til at få lagt nye dræn, der skal følge de oprindelige dræn for ikke at skabe nye problemer.

Tidlig såning og højere udbytter

God dræning giver en lang række fordele, som også udmønter sig i større udbytter og færre omkostninger.

Først og fremmest giver tidligere såning i foråret højere udbytter helt generelt. Det har mange forsøg vist. God veldrænet jord giver plads til et større rodvolumen, som planterne udnytter til at hente flere næringsstoffer og med mulighed for at hente mere vand, når det bliver tørt.

Desuden bliver der et længere tidsrum til at færdes på marken i, og det mindsker risikoen for at lave strukturskader i marken.

Der er fra 2012 til 2017 lavet forsøg med udbyttemålinger på JB 7 jord ved Faxe, hvor der var drænet i 60-65 henholdsvis 95-120 cm dybde. Den dybere dræning gav større udbytter i alle årene, og dette skyldtes blandt andet en større kvælstofudnyttelse.

 

Figur 2. Drændybdens indflydelse på udbytte og N-optagelse

 

Drænrør, der løber ud i samme grøft som på overstående foto. Drænrøret ligger 30-40 cm under vandspejlet. Det er meget tydeligt, at afvandingen ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.