Tjek din ukrudtsflora før høst - skal der ændres praksis?

Det er nu, du skal gennemgå markerne for at få et overblik over tilbageværende ukrudt. Især græsukrudt og rodukrudt, som står tilbage, bør registreres.

Af Henrik Vinther Jensen, planteavlskonsulent, Velas

Vi er langt inde i vækstsæsonen, og de fleste steder er ukrudtet bekæmpet tilfredsstillende.

Det er samtidig tidspunktet, hvor der skal evalueres på effekten af de udførte ukrudtsbehandlinger i marken. Har behandlingerne været effektfulde, eller skal der ændres praksis?

Først og fremmest er det vigtigt at få gennemgået markerne for at få et overblik over tilbageværende ukrudt. Især græsukrudt og rodukrudt, som står tilbage, bør registreres.

For græsukrudt moniteres hvilke arter der findes på de enkelte marker. Det vurderes om den manglende effekt fra ukrudtsbekæmpelsen skyldes forkert valg af midler, eller om der kan være sket resistensdannelse i græsset.

Hvis du har områder med kraftig vækst af græsukrudt, kan du luge, nedvisne eller afpudse disse områder indtil to uger efter at ukrudtsgræsset blomstrer. Kommer du senere, er der risiko for, at græsset modner og smider spiredygtige frø.

For alm. rajgræs og ital. rajgræs går der ca. to uger fra skridning til blomstring, og for væselhale går der ca. tre uger. 

Det vil sige, at fra begyndende skridning har du cirka fire uger, hvor du kan bekæmpe græsukrudtet ved nedvisning eller afpudsning. Senere afpudsning eller nedvisning øger risikoen for, at der dannes spiredygtige frø. 

Rodukrudtsarter bør ligeledes moniteres på markniveau, og der bør laves en strategi for bekæmpelse.

Rodukrudt optræder som regel pletvis i marken, og en pletbehandling vil være ofte være tilstrækkelig til bekæmpelse. Hvis der er mange pletter, bliver det mere vanskeligt at bevare overblikket. 

Hvis du har en sprøjte med gps-udstyr, vil det være oplagt at få lavet en droneoverflyvning for monitering af rodukrudtet. Dette giver mulighed for at få lavet et kort til pletbehandling og samtidig minimere kemiforbruget.

For både græsser og tokimbladet ukrudt er det muligt at få testet for resistensdannelse. Det kræver, at der indsamles frø fra ukrudtet, som efterfølgende indsendes til resistenstest, kontakt eventuelt din planteavlskonsulent. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.